Priamy prenos nedeľnej omše z Kostola sv. Štefana Uhorského v Piešťanoch

Na Slovensku platí kvôli pandémii ochorenia Covid-19 zákaz sláviť verejné bohoslužby. Na šiestu pôstnu nedeľu (5. apríla) preto odvysielame naživo svätú omšu z Kostola sv. Štefana Uhorského. Začiatok priameho prenosu je o 9.00 h.

Bohoslužby sa vo Farnosti sv. Štefana Uhorského konajú neverejným spôsobom. V kostole je za účelom súkromnej modlitby sprístupnená predsieň každý deň v čase od 6.00 do 18.00 h.

Kvôli pandémii nie je kvôli zachovaniu zdravia veriacich dovolené organizovať spoločné spovede. „V takejto situácii, kedy nie je možné v stave vážneho hriechu pristúpiť k sviatosti zmierenia (vyspovedať sa), je možné mimoriadne úprimnou dokonalou ľútosťou nahradiť sviatostné zmierenie s predsavzatím polepšiť sa. V prípade vážnej príčiny a nutného stavu je možné kontaktovať kňaza osobne (zazvoniť na fare), alebo telefonicky na čísle 033/7726066,“ informuje farnosť na svojej web stránke.

Priamy prenos svätej omše z Kostola sv. Štefana Uhorského budeme vysielať v nedeľu 5. apríla od 9.00 h prostredníctvom Facebooku. Stačí si pustiť video, ktoré bude umiestnené pod týmto textom (aktuálne je tam záznam z predchádzajúcej omše):

Text a foto: Martin Palkovič