Prenos svätej omše: Piata pôstna nedeľa

Keďže na Slovensku aj naďalej platí zákaz verejných bohoslužieb, v nedeľu 29. marca o 9.00 h odvysielame priamy prenos svätej omše z Kostola sv. Štefana Uhorského v Piešťanoch.

Už niekoľko týždňov sa kvôli pandémii nového koronavírusu konajú bohoslužby neverejným spôsobom. Chrámy sú prístupné len za účelom súkromnej modlitby. V Kostole sv. Štefana Uhorského v Piešťanoch je na to vyhradená predsieň každý deň od 6.00 do 18.00 h.

Farnosť na svojej web stránke ďalej informuje, že individuálne spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede: „Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou a priesvitnou zábranou. Ktokoľvek by sa chcel vyspovedať, môže kontaktovať kňaza osobne alebo telefonicky na čísle 033/7726066.“

Priamy prenos svätej omše z Kostola sv. Štefana Uhorského budeme vysielať v nedeľu 29. marca od 9.00 h prostredníctvom Facebooku. Stačí si pustiť video, ktoré je umiestnené pod týmto textom:

Text a foto: Martin Palkovič