Doplňujúce prijímačky na ZUŠ Piešťany

Na výtvarný odbor sa môžu prihlásiť deti už od 5 rokov. Na pohovor musia priniesť ukážky svojich výtvarných prác.

Doplňujúce prijímacie skúšky do výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Piešťany sa uskutočnia 21. januára od 14.00 h v budove ZUŠ na Štúrovej ulici č. 6. Ešte predtým je potrebné odovzdať vyplnené formuláre. Záujemcovia ich nájdu na web stránke školy zuspiestany.sk. Počet prijatých uchádzačov je obmedzený priestorovými a personálnymi kapacitami školy.

Podmienkou na prijatie do výtvarného odboru je vek aspoň 5 rokov a úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Uchádzači musia priniesť ukážky dvoch vlastných výtvarných prác. Súčasťou prijímačiek je tiež praktická časť (kresba, maľba, grafika) – preukázanie schopnosti priestorového, farebného a tvarového vnímania. Pomôcky na vykonanie praktickej prijímacej skúšky budú k dispozícii v učebni.

Zdroj: ZUŠ Piešťany