Covid-19: Základná umelecká škola Piešťany prerušila vyučovanie

Vyučovanie prezenčnou formou kolektívnych (skupinových) predmetov sa na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 11. októbra mimoriadne prerušuje od 12. októbra až do odvolania. Na svojej web stránke o tom informovala Základná umelecká škola Piešťany.

Prezenčná forma skupinového vyučovania na ZUŠ Piešťany bola prerušená vo výtvarnom tanečnom aj hudobnom odbore (iba v kolektívnych predmetoch – spevácky zbor, hra v orchestri,
komorná hra, komorný spev a  hudobná náuka).

Hudobná náuka bude prebiehať dištančnou formou vzdelávania okrem 1. ročníka prípravného štúdia, kde budú upravené termíny a počty žiakov v jednotlivých časových dotáciách a tiež doplnené dištančnou formou vzdelávania po usmernení a dohode s vyučujúcimi.