Základná umelecká škola Piešťany pozýva na prijímacie skúšky

Základná umelecká škola pozýva všetkých záujemcov od 5 rokov na prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru.

Hudobný odbor, Teplická 50, trieda č.2
8.9., 9.9.2022, 13:00 – 17:00

Výtvarný odbor, Štúrova 6, trieda č.1,2
8.9., 9.9.2022, 14:00 – 17:00

Tanečný odbor, Štúrova 6, trieda č.3
8.9.2022, 13:00 – 17:00

Bližšie informácie, pokyny a podmienky prijatia na štúdium sú zverejnené na stránke zuspiestany.sk.

Zdroj: ZUŠ Piešťany