Začali sa prijímacie skúšky na ZUŠ Piešťany

Základná umelecká škola v Piešťanoch pozýva na prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru

Hudobný odbor:  6.6. až 8.6. od 13:00 do 17:00 h, Teplická 50, trieda č. 2

Výtvarný odbor: 6.6. – 8.6. od 13:30 do 17:00 h, Štúrova 6, trieda č. 1, 2

Tanečný odbor. 8.6. a 9.6., od 15:00 – 17:30 h, Štúrova 6, trieda č. 3

Bližšie informácie, pokyny a podmienky nájdete na zuspiestany.sk.

Text: ZUŠ Piešťany