Chorých je viac aj medzi dospelými, chrípka zatvorila ďalšie dve škôlky


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
2
Inzercia

Od 12. do 16. februára zostanú doma deti z Materskej školy Valová 40 aj jej elokovaného pracoviska Materská škola Považská 1. Chorobnosť v týchto škôlkach bola vyššia ako 50 %. Deti sa do nich znova vrátia 17. februára. Informoval o tom mestský úrad.

Podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava bola na území nášho kraja v uplynulom týždni zaznamenaných 11 125 akútnych respiračných ochorení z toho chrípke podobných ochorení bolo 1 899. V porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom bol zaznamenaný nárast chorobnosti na akútne respiračné ochorenia o 13,0 % a nárast chorobnosti na chrípke podobné ochorenia o 7,4 %.

Z hľadiska vekovej distribúcie bola najvyššia chorobnosť na chrípke podobné ochorenia vo vekovej skupine 0-5 ročných a 6-14 ročných detí, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom najvyšší nárast chrípke podobných ochorení bol pozorovaný vo vekovej skupine 20-59 ročných.

Akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky, sa prenášajú vdýchnutím vzduchu, ktorý je kontaminovaný pôvodcom ochorenia (najčastejšie vírus alebo baktéria). Môžu sa prenášať aj priamym kontaktom s infikovanou osobou a nepriamym prenosom kontaminovanými rukami a predmetmi dennej potreby.

Počas chrípkovej sezóny je dôležité primerané obliekanie. Riziko nákazy znižuje časté a účinné vetranie, najmä v škôlkach, školách a na pracoviskách. Je vhodné vyhýbať sa uzavretým priestorom s vysokou koncentráciou ľudí (kiná, divadlá, koncerty a pod.). Potrebné je vyhnúť sa kontaktu s chorými osobami. Niektoré odporúčania zahŕňajú aj obmedzenie podávania rúk počas chrípkovej sezóny.

Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí dodržiavanie zásad osobnej hygieny, konkrétne časté umývanie rúk (po každom kýchnutí, kašľaní a vyfúkaní nosa) vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečného likvidovania.  

Zdroj: piestany.sk, ruvztt.sk

Inzercia