ZŠ Brezová na špici rebríčka škôl v Trnavskom kraji

Inštitút INEKO zverejnil nový rebríček slovenských škôl zostavený na základe výsledkov ich žiakov. Medzi piešťanskými základnými školami sa najvyššie umiestnila ZŠ Brezová. Druhý najvyšší počet bodov v Trnavskom kraji získalo vo svojej kategórii aj Gymnázium Pierra de Coubertina.

Školami s najlepšími výsledkami žiakov a študentov sú v Piešťanoch Základná škola na Brezovej ulici, Gymnázium P. de Coubertina a Hotelová akadémia Ľ. Wintera. ZŠ Brezová a gymnázium obsadili vo svojich kategóriách v rámci Trnavského kraja druhé miesta, hotelka je piata.

„Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom,“ uvádza na svojej web stránke Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Rodičia by sa preto pri výbere školy pre svoje dieťa mali pýtať aj na ďalšie uplatnenie absolventov. Cieľom rebríčka je predovšetkým pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

Text: Martin Palkovič

Zdroj: INEKO