Centroom: Sanácia budovy má začať budúci týždeň

Stavebný úrad vydal rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme. V priebehu tohto týždňa má byť na úrad doručený aj projekt prác.

Toto rozhodnutie prišlo podľa informácií z mestského úradu po tom, čo vlastníci bytov a nebytových priestorov oznámili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby.

„Stavebný úrad pre ďalšie nové poruchy v posledných dvoch dňoch v záujme bezpečnosti budovy a jej okolia vo verejnom záujme nariadil zabezpečovacie sanačné práce tak, ako v nariadení určil, pretože už nemohol ďalej vyčkávať na ukončenie komplikovaných rokovaní o právnom a finančnom rámci zabezpečenia budovy,“ informoval šéf stavebného úradu Ivan Pauer.

Hovorkyňa radnice Eva Bereczová informovala, že stavebný úrad preto vybral aj firmu, ktorá má skúsenosti so zabezpečovacími prácami takéhoto alebo podobného typu. Ide o spoločnosť Klimati Team s. r. o. z Hlohovca.

„Bolo potrebné rokovať aj o predpokladanej cene prác, pretože tá sa za súčasného stavu spracovávania projektu a nie kompletnej znalosti stavu zvislých nosných konštrukcií prekrytých sadrokartónovým obkladom v dotknutých bytoch a iných priestoroch nedá stanoviť ako pevná, ale len predbežná. Vzhľadom na problematickú legislatívu v stavebníctve a nejasnosti v nej aj pre takéto prípady,  stavebný úrad musel riešiť množstvo právnych problémov a možných právnych dôsledkov vyplývajúcich z nariadenia vykonania zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme,“ doplnil Ivan Pauer.

Vlastníci stavby aj autor projektu – architekt, sú z dôvodu vykonania prác povinní strpieť zmeny v priestorovom vyhotovení interiéru stavby a v nevyhnutnom rozsahu obvodového plášťa. Taktiež majú znášať náklady spojené s ich vykonaním.

Mesto nebude v súvislosti s vykonaním prác znášať žiadne náklady. Ak vlastníci nebudú schopní náklady uhradiť z vlastných zdrojov, firma už má zabezpečené finančné krytie. Jeho zdroj hovorkyňa radnice nekonkretizovala.

V týchto dňoch má byť na stavebný úrad doručená projektová dokumentácia a v priebehu budúceho týždňa sa má začať so samotnou sanáciou.

Zdroj: Tlačová správa Mesta Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič