OPRAVA: Zbúraná má byť iba časť hotela Satelit, nahradí ju parkovací dom

Cyperská firma, ktorá vlastní budovu aj priľahlý pozemok, požiadala o vydanie povolenia na odstránenie stavby. Podľa informácií z mestského úradu je zámerom majiteľa nahradiť západnú časť hotela Satelit parkovacím domom.

Budova piešťanského hotela Satelit zostane zachovaná v pôvodnej hmote. Západná časť, na prízemí ktorej je v súčasnosti kaviareň, by sa mala podľa zámeru vlastníka zmeniť na parkovací dom s výťahom. Prestavbe musia prechádzať búracie práce.

Parkovací dom bude slúžiť prioritne obyvateľom bytov, ktoré vzniknú v zostávajúcej časti budovy. Vyplýva to z informácií, ktoré nám po publikovaní pôvodného článku (v plnom znení ho nájdete nižšie) poskytol Mestský úrad Piešťany. Búracie práce sa teda nedotknú celej budovy.

Na prízemí zostanú aj naďalej priestory pre obchody a služby. Vjazd automobilov do parkovacieho domu bude viesť z Rázusovej ulice. Pozemky pri bývalej budove Slovenských telekomunikácií majú totiž iného majiteľa. Fasáda parkovacieho domu bude zelená – prekrývať by ju mali popínavé rastliny.


Pôvodný článok zo stredy 7. apríla 2021: Hotel Satelit chcú búrať

Cyperská firma, ktorá vlastní budovu aj priľahlý pozemok, požiadala o vydanie povolenia na odstránenie stavby. V akom rozsahu majú búracie práce prebehnúť, nie je zo zverejnených informácií zrejmé.

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podala na piešťanská stavebný úrad firma Kixter Trading Limited, ktorá sídli v cyperskej Larnake. Podľa výpisu z katastra jej hotel Satelit patrí už od roku 2009.

Mesto Piešťany ako príslušný stavebný úrad oznámilo začatie konania o odstránení stavieb. Právo podať námietky majú účastníci konania aj dotknuté orgány do 7 pracovných dní.

Majitelia prevádzok na prízemí budovy o plánovanej prestavbe vedia a počítajú s tým, že v budúcnosti odtiaľ musia odísť. Presný termín zatiaľ nie je známy. Podľa ich informácií by mal byť hotel prestavaný na byty alebo apartmány, na prízemí zrejme zostanú priestory pre obchody a služby.

Hotel svojmu pôvodnému účelu slúžil necelých 35 rokov. Od začiatku pandémie je prázdny. Zo zápisu v mestskej kronike vyplýva, že jeho prevádzka sa rozbehla v decembri 1987. Náklady ná výstavbu dosiahli 31 mil. Kčs. Išlo o účelové zariadenie Družbyt Slovenského zväzu bytových družstiev (SZBD).

„Sú v ňom ubytovacie priestory, jedáleň, veľká a malá zasadacia miestnosť. Objekt začali využívať na rekreácie a ambulantné kúpeľné liečby vlastní zamestnanci SZBD na Slovensku, v prípade voľných kapacít aj ostatní záujemcovia. Objekt bol postavený v centrálnej časti mesta, kde je vzácny každý pozemok pre stavebné účely; aby sa zmiernila nespokojnosť občanov s nedostatočným postupom budovania obchodnej siete pre obyvateľov mesta, zriadili sa v prízemnej časti uvedeného objektu viaceré predajne výrobných družstiev – DUV Piešťanka, Kožatexu, Ľudotexu a Slovakie,“ píše sa v mestskej kronike.

Text a foto: Martin Palkovič