Bude pre deti konečne dosť miesta? Pomôcť má cirkevná škôlka

Výstavba Cirkevnej materskej školy je v plnom prúde. Ak všetko pôjde podľa plánu, otvoria ju v septembri. V závislosti od veku detí bude jej kapacita maximálne 63 škôlkarov. Rodičia môžu podávať žiadosti o prijatie detí už teraz.

Pomohla Európska únia

Stavebné práce v bývalých priestoroch Cirkevnej spojenej školy (CSŠ) na Vodárenskej ulici napredujú. V najbližších mesiacoch majú byť dokončené tri nové triedy. Trnavská arcidiecéza, ktorá je zriaďovateľom CSŠ, získala na ne dotáciu z fondov Európskej únie vo výške 381-tisíc eur. Sama sa na financovaní projektu podieľa sumou 20-tisíc eur.

Víťazovi verejného obstarávania odovzdali stavbu začiatkom septembra minulého roka. Podľa zmluvy má na jej dokončenie 11 mesiacov, ale riaditeľ CSŠ si želá, aby boli stavebné práce hotové už koncom mája. Zostávajúci čas totiž bude potrebovať na zariadenie nových priestorov.

„Každé dva týždne máme kontrolný deň a práce postupujú veľmi dobre,“ povedal pre Novinky z Piešťan Ján Morong, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, ktorý s otvorením materskej školy počíta na začiatku Školského roka 2019/2020.

Rodičia môžu žiadosti o prijatie podávať do 24. mája v budove CSŠ Piešťany na Štefánikovej ulici. Rozhodnutie o prijatí bude vydané až po kolaudácii novej budovy a po zaradení do siete škôl.

Pomáhajú starí rodičia

V uplynulých rokoch bola situácia s umiestňovaním detí do materských škôl v Piešťanoch napätá. Najmä deti, ktoré dosiahli vek tri roky až v priebehu daného školského roka, neboli väčšinou do škôlok prijaté. Rodičia, ktorí s nimi boli dovtedy doma a brali rodičovský príspevok, museli po nástupe do práce hľadať niekoho, kto sa o deti postará. Zákon totiž prikazuje prednostne prijímať päťročné deti a tie, ktoré majú odloženú školskú dochádzku.

„Mladší syn sa narodil v marci 2016. Na zápise sme boli minulý rok v apríli. Chcela som, aby nastúpil do škôlky túto jar, ale nezobrali ho. Teraz s ním musím ísť opäť na zápis a snáď ho zoberú. Do septembra nám s ním budú musieť pomôcť starí rodičia,“ hovorí matka dvoch detí.

Podľa údajov z mestského úradu navštevuje v Školskom roku 2018/2019 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy 761 chlapcov a dievčat.

Z kapacitných dôvodov nemohlo byť prijatých 71 detí, pritom 13 z nich dovŕšilo 3 roky do augusta 2018 a 21 do decembra 2018. Ostatné dosiahnu daný vek v tomto roku. Práve otvorenie Cirkevnej materskej školy by mohlo uspokojiť aj záujem rodičov trojročných detí.

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany sa uskutoční od 24. do 26. apríla. Súčasťou žiadosti, ktorá je zverejnená na webe mesta piestany.sk, je aj potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve. Pediater musí vyplniť taktiež údaje o povinnom očkovaní.

Radnica je zriaďovateľom piatich škôlok, štyri majú aj elokované pracoviská. V nasledujúcom školskom roku by nemali chýbať ani triedy v Materskej škole na Považskej ulici, ktorá mala v uplynulých mesiacoch prejsť rozsiahlou rekonštrukciou financovanou z dotácie od Európskej únie.

Vedenie mesta v marci rozhodlo, že pre problémy s dodávateľom a dodržaním stanovených termínov tieto priestory opraví z vlastných zdrojov.

„Naším cieľom, som presvedčený, že reálnym cieľom, je otvoriť brány škôlky v novom školskom roku – teda najneskôr k 1. septembru 2019,“ uviedol primátor Peter Jančovič.

Ešte v roku 2005 mali piešťanské škôlky dostatok voľných kapacít a zastupiteľstvo si mohlo dovoliť jednu z nich zrušiť. Demografická situácia sa však rýchlo zmenila a počet žiadostí o miesto v škôlke každý rok stúpal. Za predchádzajúceho vedenia radnice pribudlo 40 miest pre škôlkarov v prízemných priestoroch Základnej školy na Holubyho ulici.

Do konca apríla prebieha aj zápis do Špeciálnej materskej školy s prvkami Monttessori. Táto škôlka je určená pre deti zdravotným znevýhodnením. Okrem rodného listu a občianskeho preukazu je na zápis nutné priniesť aj doklad o zdravotnom znevýhodnení a odporúčanie poradenského zariadenia.

Prihlášku si rodičia môžu vyzdvihnúť v budove školy na Žilinskej 51 alebo stiahnuť z adresy spspn.sk. Škola poskytuje informácie aj telefonicky 0907 200 862 alebo prostredníctvom e-mailu spspiestany@gmail.com.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič