Bratislavský hrad v Parku miniatúr je pred dokončením

Park miniatúr v obci Podolie otvoril už svoju 13. sezónu. Dominantou expozície je od minulého roka Bratislavský hrad, ktorý v týchto dňoch dokončujú.

Model Bratislavského hradu bude zobrazovať súčasnú podobu svojej predlohy v mierke 1:50. Po dokončení budú môcť návštevníci Parku miniatúr obdivovať aj barokové záhrady, jazdiareň a kasárne. Na modeli je na vežiach a vonkajších stenách 163 okien a tri dverové portály. Na vnútorných stenách sa nachádza 136 okien.

Na vytvorenie sochárskych platík použili modelári z Parku miniatúr prvýkrát technológiu 3D tlače.

Návštevník si môže detailne prepracovaný model paláca Bratislavského prehliadnuť zo všetkých strán naozaj zblízka. Hneď si všimne, že palác nemá štvorcový pôdorys, ale každý jeho múr je iný. No nielen múr, ale aj každá vežička.

Park miniatúr na túto sezónu chystá aj niekoľko noviniek. Postupne vzniká dedinka Vlkolínec a na Deň detí bude predstavená známa večerníčková chalúpka, ktorej predlohou bol dom v Novej Sedlici.

Pozrite si 360-stupňové video z dokončovacích prác na Bratislavskom hrade. Ťahaním myši alebo nahnutím telefón sa môžete „obzerať“ okolo seba.

Text, foto a video: Martin Palkovič Zdroj: parkminiatur.sk