Balneologické múzeum pripravilo na Noc múzeí pestrý program

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa v sobotu 14. mája uskutoční už 18. ročník Noci múzeí a galérií. Do podujatia sa i tento rok zapojí Balneologické múzeum Imricha Wintera.

Piešťanské múzeum so svojimi expozíciami bude súčasťou akcie, ktorá spája takmer dve stovky kultúrnych inštitúcií po celom Slovensku. Ich cieľom je prezentovať kultúrne dedičstvo a jeho význam širokej verejnosti.

Balneologické múzeum Imricha Wintera pri tejto príležitosti otvorí všetky svoje expozície – hlavnú (od 10.00 do 21.00 h), ktorá sa nachádza v budove Kúpeľnej dvorany, ale i tie menšie vo Vile Dr. Lisku (13.00 až 21.00 h) a v Pamätnej izbe Ivana Krasku (od 14.00 do 19.00 h).

V Kúpeľnej dvorane čakajú návštevníkov od 13.00 h tvorivé dielne, ukážky krojov s možnosťou vyskúšať si ich, prezentácia drobných historických tlačí z dejín jednotlivých slovenských kúpeľov. Na programe sú aj prenášky – od 16.00 h Vajce, zázrak prírody a od 17.00 h Maliar Alfons Mucha a Piešťany.

Vo Vile Dr. Lisku sa budú konať komentované prehliadky výstavy sakrálnych umeleckých diel. V Pamätnej izbe I. Krasku sa môžu návštevníci tešiť na prednes poézie.

Zdroj: Balneologické múzeum I. Wintera
Ilustr. foto: Archív Balneo. múzea I. W.