Balneologické múzeum pozýva na výstavu Krása hliny

Vo Vile Dr. Lisku sprístupnia 11. augusta výstavu diel Márie Hanuskovej, ktorá sa vo svojej umeleckej tvorbe venuje dekoratívnej keramike. Vernisáž sa začína o 16.30 h.

Mária a Oskar Hanuskovci sa zameriavajú na ľudovoumeleckú dekoratívnu keramiku (figurálne plastiky, reliéfy a kachlice, sakrálna tvorba) a svojím posolstvom uchovávajú keramikársku tradíciu aj pre ďalšie generácie. V ich tvorbe sa spája plastickosť materiálu, s teplom vypaľovanej pece a spektrom farieb. Nádherné umelecké diela, ktoré vychádzajú z ich rúk sú skutočnou pastvou pre každého, komu sa dostalo tej cti ich vidieť.

Vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera vo Vile Dr. Lisku budete môcť Krásu keramiky obdivovať až do 13. novembra 2022.

Zdroj: Balneologické múzeum Imricha Wintera