Balneologické múzeum nechalo zreštaurovať Pietu šaštínskeho typu

Balneologické múzeum Imricha Wintera sa dlhé roky stará o zbierkový fond a dáva postupne reštaurovať dávno získané i nedávno nadobudnuté zbierkové predmety. V rokoch 2021 – 2022 sme vďaka finančnej dotácii poskytnutej z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia dali zreštaurovať sochu – Pietu šaštínskeho typu. Plastiku reštaurovali reštaurátori Mgr. art Peter Gregvorek a Mgr. art Michal Mišáni. Je inšpirovaná neskorogotickou, resp. renesančnou plastikou Piety (z roku 1564) umiestnenou na hlavnom oltári baziliky v Šaštíne Strážach.

Sediaca Panna Mária v zvonovitom plášti lemovanom čipkou a odevom horizontálne zdobeným reťazami so zavesenými škapuliarmi, srdcami, poloblúkovým radom perál. Bohatú výzdobu devocionáliami umiestnenými na zlatých retiazkach má Panna Mária na krku. Rúcho Panny Márie je hnedé, resp. hnedočervené. Plášť siahajúci od hlavy až po zem je modrý, na prednom okraji je naznačená bledá postriebrená čipka.

Telo Krista má položené v miernej diagonále na kolenách. Kristus má pravú ruku voľne zvesenú, ľavú má položenú na bedrovom rúšku a Panna Mária mu ju pridržiava ľavou rukou. ktorej na kolenách leží mŕtve telo Ježiša Krista. Obe postavy – Panna Mária i Ježiš Kristus majú na hlave barokové korunky.

Táto drevená plastika pochádza zo zbierky sakrálnych plastík piešťanského zberateľa Kornela Duffeka, ktorú nášmu múzeu darovala manželka zberateľa pani S. Duffeková.

Reštaurátorským výskumom bolo zistené, že drevná hmota bola vo veľmi zlom stave – poškodená drevokazným hmyzom v oblasti dolnej časti rúcha Panny Márie. Táto časť rúcha bola v minulosti vytmelená a farebne nevhodne pretretá. Mimoriadne deštruovaná drevokazným hmyzom bola aj horná časť piety – v oblasti pliec Panny Márie. Nevhodne bola reštaurovaná a sekundárnymi farebnými úpravami pozmenená tvár Panny Márie, lokálne tmelenia boli

zistené aj na korunkách postáv, leme plášťa Panny Márie a ďalších miestach (napr. na pravej ruke Ježiša Krista, na dolnej časti pravej končatiny Ježiša Krista).

Sekundárne premaľby vo veľkom rozsahu pozmenili pôvodný farebný výraz plastiky. Cieľom reštaurovania bolo odstránenie jestvujúcich poškodení zbierkového predmetu v maximálnej možnej miere, eliminovanie drevokazného hmyzu a odstránenie rušivých sekundárnych premalieb, poškodení a sekundárnych zásahov vrátane zásahov spôsobeným neodborným „reštaurovaním“ plastiky v minulosti.

Povrch celej sochy bol pokrytý hrubou vrstvou stmavnutých premalieb a lakov. Pod posledným hnedočerveným náterom sa nachádzali staršie vrstvy polychrómie výraznej farebnosti (na odeve: modrý plášť zelená, neskôr červená tunika). Originálna prvá vrstva bola celá poškodená – sčernalá a zuhoľnatená. Sondážou sa potvrdilo, že nejde o zoxidované striebrenie ale o stlenie farby od silného požiaru. Pred aplikáciou druhej farebnej vrstvy bola pôvodná vrstva naviac poškodená odstraňovaním a mechanickým obrusovaním. Aj preto sa originál zachoval len sporadicky – v hĺbkach odevu a inkarnátu. Zvolený bol postup reštaurovania do umelecko-historickej podoby druhej farebnej vrstvy – premaľby. Postup bol determinovaný technickým stavom silne poškodeného a zhoreného originálu, vydarenou farebnosťou druhej vrstvy v porovnaní s novšou farebnosťou (vrstvy č. 3 – 6). Reštaurovanie originálu nebolo možné – na jeho prezentáciu by bola potrebná mimoriadne rozsiahla rekonštrukcia farebnej úpravy. Po základnej stabilizácii a podlepení uvoľnenej polychrómie sme pristúpili k odstráneniu sekundárnych premalieb (č. 3 až 6) a lakov. Kvôli porovnaniu budúcej reštaurovanej farebnej vrstvy č. 2 a súčasného výrazu pamiatky bolo aplikované aj polovičné čistenie. Odstránené boli sekundárne neodborné dorábky a rekonštrukcie zhorených partií a drevotmely. Bola stabilizovaná drevná hmota. Po vyschnutí petrifikačnej látky boli jednotlivé uvoľnené (rozpadnuté) časti  podstavca, rúk znovu zlepené. V hmote dreva bola vyrezaná korunka P. Márie, spodné chýbajúce partie sochy, reverzibilným drevotmelom doplnené hmoty prstov pravej ruky Krista, prsty na nohách, nosy. Po uvedených úpravách bola realizovaná farebná retuš za pomoci temperových a akvarelových farieb.

Na záver bol povrch sochy upravený tvrdeným včelím voskom. Zreštaurovaná socha bola znovu upevnená na drevený dubový podstavec. Po reštaurovaní sme plastiku opäť mohli vystaviť v stálej expozícii sakrálnych plastík.

Text: Vladimír Krupa