Atómka v J. Bohuniciach príde o chladiace veže

Stavba, ktorá dominuje panoráme nášho regiónu, bude už čoskoro vyzerať inak. V rámci vyradenia Jadrovej Elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach zbúrajú štyri chladiace veže.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (JAVYS) zaslala príslušnému úradu projektovú dokumentáciu. Cieľom je získanie povolenia na odstránenie štyroch z ôsmich chladiacich veží, ktoré sú charakteristické pre elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.

Pre portál zpiešťan.sk to potvrdila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková: „Po získaní povolenia očakávame začiatok demontážnych a demolačných činností (Chladiacej veže č. 1) v druhom polroku 2017. Ukončenie demolácie chladiacich veží je stanovené do konca roku 2018.“

Veže budú rozoberať postupne, použitím mechanických demolačných zariadení. Použitie výbušnín nie je z dôvodu blízkosti iných jadrových zariadení povolené, uviedla hovorkyňa.

Betón, ktorý je dominantný z hľadiska množstva vzniknutého materiálu, bude podrvený a následne využitý na spätný zásyp základových jám. Odhadované množstvo vyprodukovaných materiálov z demolácie veží je 83 140 ton.

„Na základe výsledkov rádiologického prieskumu sa v chladiacich vežiach, ktoré podliehajú demontáži a demolácii nepotvrdila prítomnosť umelých rádionuklidov z prevádzky JE V1. Nezhodnotiteľný odpad bude odvezený z miesta realizácie a uložený v súlade s legislatívou o odpadoch,“ pokračovala Miriam Žiaková.

Hlavným cieľom vyraďovania V1  je podľa jej slov odstrániť objekty z  územia elektrárne a uvoľniť plochy pre ďalšie možné priemyselné využitie.

Výstavba jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sa začala 24. apríla 1972 budovaním pomocných objektov elektrárne. O rok neskôr položili základný kameň na stavbe hlavného výrobného bloku. Prvý blok JE V1 dosiahol po prvý raz minimálny kontrolovaný výkon reaktora 27. novembra 1978.

Vláda Slovenskej republiky rozhodla 14. septembra 1999 o odstavení 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne V1 v roku 2006 a 2008.

Text: Martin Palkovič Zdroj a foto: javys.sk