Asociácia športových klubov usporiadala seminár na tému Šport a dieťa

Asociácia športových klubov zorganizovala prvý zo série odborných seminárov pod názvom Šport a dieťa (cesta k úspechu). Na seminári sa zúčastnilo viac ako 120 osôb z rôznych oblastí športu. Prítomní boli tréneri, športoví odborníci, funkcionári a najmä rodičia. Seminár začal prednáškami, po ktorých nasledovala diskusia.

Prvou prednáškou bol príspevok od Jarmily Honzovej, ktorá sa venovala téme ovládania emócii trénera pri výkonoch zverencov v nižších vekových kategóriách, prezentovala svoj názor na rozdiel medzi výchovou a vzdelávaním a mnoho ďalších aspektov vplývajúcich na psychiku mladého športovca.

Seminár pokračoval druhou prednáškou v podaní Petra Kuračku venovanej pohľadu psychiky a rozvoja športovca. Je dôležité ako reaguje tréner v prípade, že športovec nepodáva optimálny výkon alebo v prípade prehry resp. neúspešného výsledku. Práve tieto momenty sú kľúčové pre podporu radosti detí zo športu, ale aj ich vytrvalosti a odolnosti. V rámci svojho príspevku sa tiež bližšie pozrel na komunikáciu trénera a na rôzne spôsoby reagovania pri neúspešnom výkone.

Poslednou prednáškou bol príspevok od Silvie Šušorovej. „Mnohí rodičia vnímajú šport ako dôležitú súčasť života všestranne sa rozvíjajúceho dieťaťa. Chcú deťom dopriať úspech, posilniť ich schopnosť prekonávať neúspech, rozšíriť kruhy kamarátov, aktívne použiť prebytok detskej energie a hravosti. Zároveň sú rodičia neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí, či sú v športe detí aktívni alebo nie,“ zhodnotila svoju prednášku Silvia Šušorová.

Najzaujímavejšou časťou seminára bola diskusia na ktorej v uvoľnenej a neformálnej diskusii padlo viacero zaujímavých otázok. Na záver sme všetci spoločne konštatovali, že pri rozvoji mladých športovcov je kľúčová spolupráca v trojuholníku dieťa-rodič-tréner. Je veľmi dôležité hľadať prieniky rôznych záujmov tohto trojuholníka, ktoré sú prirodzené a pochopiteľné. Kľúčom k úspechu je komunikácia trénera a zástupcov klubu s rodičmi. Pokračovať budeme ďalšími seminármi na rôzne témy.

Už v mesiaci december to bude seminár venovaný téme fyzioterapie, kompenzačným cvičeniam, predchádzaniu zranení v mladom veku športovca a správna životospráva doplnená výživovými doplnkami. Opäť téma veľmi bohatá a veríme, že Vás oslovíme so zaujímavými prednáškami. Už čoskoro zverejníme program seminára, dátum a miesto jeho konania.

Viac informácií na www.askpn.sk a aj na Facebook https://www.facebook.com/asociaciasportovychklubovpiestany/

Text a foto: AŠK PN