AKTUALIZOVANÉ: Bytový podnik: Tamajka odvolal Vermeša aj Hyneka

Na prelome rokov prišli o funkcie v Bytovom podniku Piešťany (BPP) dvaja blízki spolupracovníci primátora Miloša Tamajku. Odchádza doterajší konateľ Pavol Vermeš aj predseda dozornej rady Michal Hynek (článok bol 9. januára o 13.00 h doplnený o jeho stanovisko).

„Valné zhromaždenie spoločnosti prostredníctvom primátora mesta s účinnosťou od 22.12.2017 odvolalo jedného z konateľov spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o., a s účinnosťou od 8.1.2018 aj predsedu a člena dozornej rady spoločnosti,“ informovala dnes prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová.

Pavol Vermeš bol konateľom od decembra 2016, keď z tohto postu musela odísť Eva Kolláriková. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie, ktorým je od vtedy primátor. Predtým najvyšší orgán Bytového podniku Piešťany tvorili všetci mestskí poslanci.


Odporúčame aj: Bytový podnik: Vermeš podľa poslancov porušuje stanovy


„Počas roka 2017 nastúpil na pozíciu riaditeľa Bytového podniku, s.r.o., Ing. Viliam Hubinský, CSc., ktorý sa stal zároveň aj konateľom spoločnosti a Bytový podnik si pod jeho vedením plní všetky svoje úlohy. Z tohto dôvodu bol dočasný konateľ JUDr. Pavol Vermeš, PhD., ktorý je zároveň aj vedúcim Oddelenia právnych a klientskych služieb Mestského úradu Piešťany, odvolaný,“ dodáva ďalej hovorkyňa mesta Piešťany v tlačovej správe.

Mení sa aj zloženie Dozornej rady BPP. K dnešnému dňu bol z pozície jej predsedu odvolaný bývalý viceprimátor Michal Hynek. Poslanec Peter Tremboš sa vzdal členstva už v auguste. Táto zmena však doteraz nebola v obchodnom registri zapísaná.

„Za nových členov dozornej rady boli vymenovaní PaedDr. Ing. František Glos, PhD., a Jozefína Medová, ktorá zastupuje zamestnancov spoločnosti (odbory). Zmeny budú v Obchodnom registri SR zapísané v najbližších dňoch,“ uzavrela hovorkyňa.

František Glos je novým poslancom mestského zastupiteľstva. Funkcie sa ujme vo februári, keď nastúpi na uvoľnené miesto po Jozefovi Beňačkovi.


Odporúčame aj: Jozefa Beňačku nahradí v zastupiteľstve František Glos


Doplnené 8. januára o 12.00 h:

V decembri niektorí poslanci Michala Hyneka kritizovali, že dozornú radu už dlhší čas nezvolal. Z ostatných dvoch zasadnutí mestského zastupiteľstva sa ospravedlnil.

„My máme nefunkčnú dozornú radu. Predseda dozornej rady je dlhodobo neprítomný, prejavuje sa to jeho neúčasťou na mestských zastupiteľstvách,“ povedala vtedy poslankyňa Iveta Babičová.

Primátorovi tiež pripomenula názor prokurátora, že členov dozornej rady musí schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Podľa právnej analýzy, na ktorú sa odvoláva Miloš Tamajka, môže členov dozornej rady menovať on sám a nepotrebuje na to súhlas poslancov.

Riaditeľ BPP Viliam Hubinský na decembrovom zasadnutí členov zastupiteľstva tiež informoval, že Michal Hynek, ako vtedajší predseda dozornej rady, stanovil jej najbližšie zasadnutie na 10. januára 2018.

AKTUALIZOVANÉ 9. januára o 13.00 h:

V stanovisku, ktoré v plnom znení prinášame nižšie, Michal Hynek tvrdí, že dozorná rada bola dvakrát zvolaná bez jeho vedomia. „Myslím si, že som bol odvolaný, pretože som sa zaujímal o to, či Bytový podnik zaplatil 12 000 eur za výberové konanie na vopred vybraného riaditeľa,“ píše v stanovisku bývalý viceprimátor.

Bytový podnik hľadal nového riaditeľa prostredníctvom personálnej agentúry Manpower na jar minulého roka. Stal sa ním Viliam Hubinský, ktorý je v súčasnosti aj konateľom tejto spoločnosti.

Michal Hynek vo svojom stanovisku ďalej píše: „Jeho životopis koloval na mestskom úrade ešte v čase, keď som bol viceprimátorom a v období pred obstaraním personálnej agentúry, ako životopis budúceho riaditeľa, ktorého chce primátor vymenovať.“

Odvolaný predseda Dozornej rady BPP sa obáva, že táto spoločnosť „už dnes nie je v rukách mesta a jeho obyvateľov, ale v rukách záujmovej skupiny.“

Celé stanovisko Michala Hyneka si môžete prečítať nižšie. O reakciu na jeho tvrdenia sme požiadali hovorkyňu mestského úradu Evu Bereczovú. Prinesieme ju v ďalšom článku.


Stanovisko Michala Hyneka k odvolaniu z funkcie predsedu dozornej rady mestskej spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

O odvolaní z funkcie predsedu dozornej rady som sa dozvedel včera 8.1.2018 z médií. Keď mám byť úprimný, moc ma to neprekvapilo. Už niekoľko mesiacov som mal zo spoločnosti informačné embargo a dozorná rada bola 2 krát dokonca zvolaná v mojom mene bez môjho vedomia. Myslím si, že som bol odvolaný, pretože som sa zaujímal o to, či Bytový podnik zaplatil 12.000,- Eur za výberové konanie na vopred vybraného riaditeľa.

Už v mesiaci október, keď som sa dopočul o tom, že malo byť údajne 12.000,- Eur zaplatených personálnej agentúre, ktorá mala na starosti výber riaditeľa Bytového podniku, som prišiel do Bytového podniku a vyžiadal si dokumenty a faktúru v súvislosti s predmetnou zákazkou. Riaditeľ a konateľ spoločnosti p. Hubinský, ako ani hlavná ekonómka spoločnosti mi tieto dokumenty nepredložili, vraj preto, že sa nachádzajú u druhého konateľa a budú mi predložené, keď sa vráti z pracovnej cesty. Keďže sa tak nestalo, obrátil som sa e-mailom dňa 23.11.2017 na asistentku konateľov, aby konateľom doručila moju oficiálnu požiadavku na predloženie dokumentov. 

Vzhľadom k tomu, že sa tak nestalo ani po mojej oficiálnej e-mailovej požiadavke, dňa 22.12.2017 som sa obrátil opäť s požiadavkou o predloženie predmetnej dokumentácie s tým, že pokiaľ mi nebude predložená, budem to považovať za nesúčinnosť s dozornou radou. Neobdržal som žiadnu odpoveď.

Na 10.1.2018 som zvolal dozornú radu a mal som v pláne požadovať aj informácie v súvislosti s touto zákazkou. Dva dni pred dozornou radou som však bol valným zhromaždením, ktoré vykonáva primátor Tamajka, odvolaný, o čom som sa dozvedel z médií.

Pýtam sa. Zaplatil Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 12.000,- Eur za výber kandidáta na riaditeľa? Jeho životopis koloval na mestskom úrade ešte v čase keď som bol viceprimátorom a v období pred obstaraním personálnej agentúry, ako životopis budúceho riaditeľa, ktorého chce primátor vymenovať. Ak by to tak bolo, bolo by veľmi znepokojivé, že mestská spoločnosť uhradila tak vysokú sumu za výber človeka, ktorý bol už dopredu vybratý.

Čo je pre mňa znepokojivé ešte viac je moja dôvodná obava, že Bytový podnik už dnes nie je v rukách mesta a jeho obyvateľov, ale v rukách záujmovej skupiny.

Okrem toho, že moje odvolanie považujem za účelové, bolo vykonané nezákonným spôsobom. Doteraz mi nebolo oficiálne oznámené odvolanie z funkcie, valné zhromaždenie nebolo zvolané v súlade s obchodným zákonníkom a členom dozornej rady nebolo už po niekoľký krát umožnené využiť právo na účasť na zasadnutí valného zhromaždenia.

Ako som si už zvykol, teraz očakávam mediálne útoky na moju osobu, možno ožijú niektoré falošné profily a stránky na facebooku, objavia sa fámy a dezinformácie na mňa a možno vyjdú aj nejaké nové miestne noviny. Už v októbri, keď som sa začal bližšie zaujímať  o nejasné zákazky v Bytovom podniku, začali sa objavovať účelové dezinformácie o mne s cieľom zdiskreditovať ma. Jednalo sa o spravodajské hry s cieľom pošpiniť ma a odpútať pozornosť od toho, čo sa v Bytovom podniku deje. Ako predseda dozornej rady som mal kompetencie kontrolné a nie výkonné, čo znamená, že som mohol kontrolovať, čo podpísal a objednal niekto iný, avšak aj k tomu som nebol vždy pripustený.

Čo sa týka kritiky na zvolávanie dozornej rady, ktorá zaznela na zastupiteľstve, tak dozorná rada sa za posledného pol roka konala 27.6.-29.6., 24.8., 18.10. a najbližšie zasadnutie bolo zvolané (pozvánka zo dňa 14.12.) na 10.1.2018, pretože v mnou prvotne plánovanej druhej polke decembra to kvôli dovolenkovému obdobiu v spoločnosti a sviatkom nebolo možné. Podľa stanov spoločnosti, ak sa na predsedu DR obrátia aspoň 2 členovia so žiadosťou o zvolanie, predseda dozornú radu zvolá. Takúto žiadosť som nikdy neobdržal a okrem otázky p. Klapicu zo dňa 5.12. kedy bude najbližšie zasadnutie DR som žiaden iný podnet neobdržal.


Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk Článok bol prvýkrát vydaný 8. januára 2018 o 11.39 h.