Bytový podnik: Vermeš podľa poslancov porušuje stanovy

Dozornú radu Bytového podniku Piešťany opustil poslanec Peter Tremboš, dvaja jeho kolegovia rovnaký krok zvažujú. Primátora Miloša Tamajku vyzvali, aby veci napravil.

Vedenie BPP ignoruje odporúčania dozornej rady a hrubo porušuje stanovy tejto spoločnosti. Aj to sú výhrady, o ktorých poslanci Andrej Klapica a Denis Kristek včera listom informovali primátora Miloša Tamajku. Vyzvali ho, aby urobil nápravu. V opačnom prípade sa vzdajú členstva v dozornej rade.

Takéto rozhodnutie už spravil Peter Tremboš. „Dôvodov bolo viacero, väčšinu z nich som uviedol v liste pánovi primátorovi. Ak ich zhrniem, tak išlo najmä o výhrady k spôsobu riadenia Bytového podniku Piešťany, k ignorovaniu odporúčaní dozornej rady a porušovaniu stanov spoločnosti,“ vysvetlil pre portál zpiešťan.sk.

Podľa Andreja Klapicu už dozorná rada na nedostatky v riadení mestského podniku upozorňovala v zápisniciach, ktoré by sa mali dostať aj k primátorovi.

Ten koncom minulého roka na seba prevzal kompetencie Valného zhromaždenia BPP. Dovtedy tento orgán tvorili mestskí poslanci. Okamžite odvolal dlhoročnú konateľku Evu Kollárikovú a na jej miesto dosadil radničného právnika Pavla Vermeša (na titulnej fotke). Väčšina poslancov s takýmto rozhodnutím nesúhlasila.

Členovia dozornej rady konateľovi vyčítajú, že nemali možnosť prerokovať návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 a na posledné zasadnutie nebol pripravený ani plán investícií na tento rok.

O reakciu na ich tvrdenia sme telefonicky požiadali Pavla Vermeša. Odpovedal, že je na dovolenke a vyjadrí sa až v pondelok. Otázky zaslané e-mailom nechali zatiaľ bez odpovede primátor Miloš Tamajka aj jeho bývalý zástupca Michal Hynek, ktorý je predsedom Dozornej rady BPP.

„Bolo dosť času na to, aby vedenie podniku uskutočnilo nápravy, ale neurobili tak. Keďže práve z Piešťan máme dosť známy prípad o tom, ako dozorná rada nesie zodpovednosť za to, čo sa v spoločnosti deje (kauza piešťanské CT), tak sme chceli dať na vedomie, že ako členovia dozornej rady sme si nedostatky všimli a upozorňovali na ne – najskôr vedenie podniku a následne aj poslancov . Ak valné zhromaždenie neuskutoční nápravu nedostatkov, alebo neprijme také kroky, ktoré by evidentne viedli k tomu, že sa viac podobné porušovanie stanov nebude diať, tak z pozície členov dozornej rady odstupujeme,“ povedal Andrej Klapica k listu, ktorý spolu s Denisom Kristekom poslali primátorovi.

Zo situácie je podľa vlastných slov znepokojený aj štvrtý člen dozornej rady Matúš Kromholc: „Napriek prehreškom ako nedostatočne pripravené materiály na zasadnutia dozorných rád som počítal s tým, že nástupom riaditeľa BPP bude dočasný konateľ Pavol Vermeš odvolaný. K tomu sa pán primátor Tamajka aj na zastupiteľstve verejným prísľubom zaviazal, no k tomu kroku ešte neprišlo. Verím však, že je to dočasné riešenie vzhľadom na problematický účtovný záver roka. Ak sa v dohľadnej dobe nič nezmení, zvážim ďalšie kroky.“

DOPLNENÉ 18. augusta o 8.00 h: Vzdanie sa funkcie v dozornej rade zvažuje aj poslanec Denis Kristek: „Verím, že primátor ako jediný člen Valného zhromaždenia a zodpovedný za celkové dianie v spoločnosti prijme adekvátne opatrenia na nápravu súčasného stavu aj v zmysle jeho verejných prisľúbení. Pokiaľ sa stav nezmení, odstupujem z funkcie člena dozornej rady.“

Text a foto: Martin Palkovič