Bývalý viceprimátor poslal radnici predžalobné výzvy

Mesto v novembri nerozdelilo poslancom zostatok z odmien, ktoré pre nich boli vyhradené v rámci rozpočtu na minulý rok. Všimol si to bývalý viceprimátor Michal Hynek a radnici poslal predžalobné výzvy. Ide o takmer 10 500 eur pre všetkých členov zastupiteľstva v roku 2018.

Na programe júlového zasadnutia mestského zastupiteľstva je aj bod, podľa ktorého by mali poslanci slúžiaci na konci volebného obdobia 2014 – 2018 dostať odmeny. Ide o zostatok z rozpočtovej položky Odmeny poslancom a členom komisií, na ktorý majú členovia zastupiteľstva podľa zákona nárok.

Poslanci nedostávajú za svoje pôsobenie v samospráve mzdu, ale radnica im pravidelne rozdeľuje odmeny. Za kalendárny rok to môže byť maximálne suma mesačného platu primátora, ale nie každý poslanec dostane rovnakú sumu. Vo výške odmeny bude zohľadnená účasť na rokovaniach aj počet sobášov.

V rokoch 2016 aj 2017 mesto poslancom zostatok z nerozdelených odmien vyplatilo, v roku 2018 nie.

Začiatkom júla preto bývalý poslanec a zástupca primátora Michal Hynek adresoval samospráve Predžalobnú výzvu – pokus o mimosúdny zmier a žiadal o uhradenie nevyplatenej odmeny za rok 2018 do piatich dní. Mestský úrad ho požiadal o predĺženie tejto lehoty, ale odpoveďou mu bola ďalšia výzva – návrh na vydanie platobného rozkazu a vyplatenie odmien do dvoch dní.

„Preverovali sme v súvislosti s týmto vyplatením aj prihlášky do sociálnej poisťovne. Pozvali sme pána Hyneka, aby sme mu tieto veci vysvetlili. Nevieme, či bol spokojný, takže možno dnešným dňom je žaloba na súde,“ povedala právnička mestského úradu Lívia Damboráková v pondelok 17. júna na rokovaní mestskej rady.

„Dostala som informáciu, že v roku 2015, keď to mal na starosti pán Hynek, to vyplatené nebolo,“ dodala prednostka Denisa Bartošová.

Mestská rada odporučila zastupiteľstvu návrh na vyplatenie odmien schváliť. Poslanci tento bod prerokujú vo štvrtok 27. júna. Mestský úrad im má poskytnúť aj informácie o dochádzke ich predchodcov na rokovania zastupiteľstva v roku 2018.

So žiadosťou o stanovisko sme oslovili Michala Hyneka. Odpovedal, že je fyzickou osobou a neželá si, aby jeho meno bolo v článku spomínané.

Text a foto: Martin Palkovič