Nový primátor ohlásil prvú zmenu na mestskom úrade

Peter Jančovič si z rúk Miloša Tamajku prevzal primátorské insígnie a spolu s poslancami zložil slávnostný sľub. Po skončení dnešného ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva v kine Fontána oznámil meno novej prednostky.

V prvom štvrťroku nasledujúceho roka sa prednostkou Mestského úradu Piešťany stane Denisa Bartošová. Po dnešnom slávnostnom rokovaní poslancov to povedal nový primátor Peter Jančovič a dodal, že dovtedy bude do tejto funkcie menovaná Lívia Damboráková.

„Sú to ľudia so skvelými skúsenosťami, ktorí spravili veľa pre Piešťany, majú množstvo skúseností a vedomostí,“ vysvetlil svoje rozhodnutie nový primátor.

Radnicu podľa jeho slov čaká zmena organizačnej štruktúry: „Prebehne, keď budeme na ňu pripravení. Musíme si všetko prejsť, aby sme vytvorili veľmi dobrú organizačnú štruktúru, ktorá bude uľahčovať prácu na úrade.“ Dodal, že o všetkom chce najprv informovať poslancov.


Lívia Damboráková nahradí na čele mestského úradu Eduarda Strapatého. Doteraz bola referentkou právneho oddelenia, ktorému pred organizačnými zmenami primátora Miloša Tamajku dlhé roky šéfovala.

Denisa Bartošová pôsobila vo funkcii prednostky Mestského úradu Piešťany 12 rokov, až do nástupu Miloša Tamajku. Od augusta 2015 je prednostkou na mestskom úrade v susednom Hlohovci.


Ustanovujúce zastupiteľstvo zvolal doterajší primátor Miloš Tamajka, ktorý v úvode svojmu nástupcovi aj novým poslancom zablahoželal k zvoleniu: „Prajem vám úspešné štyri roky, aby ste urobili kus dobrej práce pre toto mesto.“

Nasledovalo zloženie sľubu poslancov a nového primátora, ktorý vo svojom príhovore spomenul aj udalosti spred 100 rokov, keď sa 7. decembra 1918 uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov Piešťan, na ktorom zložili prísahu členovia podobného samosprávneho orgánu ako súčasné mestské zastupiteľstvo.

„Obyvatelia z nás utvorili tím,“ prihovoril sa poslancom a dodal, že tento tím je pripravený pracovať pre mesto. Piešťancov poprosil o trpezlivosť a pochopenie „pre naše rozhodovania, ktoré nie vždy budú prichádzať ľahko.“

V príhovore tiež spomenul povinnosť starať sa o životné prostredie, ale nezabúdať ani o sociálnu starostlivosť, školstvo a šport. Výzvou pre nové vedenie mesta bude podľa primátora riešenie dopravnej situácie koncepčným spôsobom.

Po Petrovi Jančovičovi sa prítomným prihovoril predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Povedal, že župa chce byť Piešťanom nápomocná. V júni sa tu preto uskutoční výjazdové rokovanie krajských poslancov. Dovtedy majú byť špecifikované problémy, ktoré obyvateľov Piešťan trápia, a ktoré môže župa pomôcť riešiť.

Mestskí poslanci na prvom zasadnutí rozhodli, že vznikne šesť komisií mestského zastupiteľstva. Odborná verejnosť sa do nich môže hlásiť.

Zvolili tiež členov mestskej rady, ktorými sa stali Iveta Babičová, Remo Cicutto, Jozef Drahovský, Andrej Klapica a viceprimátor Michal Bezák.

Drvivá väčšina hlasovaní nového zastupiteľstva bola jednomyseľná, vrátane určenia platu primátora Petra Jančoviča. Jeho mesačný plat bude 3 676 eur v hrubom.


Komisie mestského zastupiteľstva budú mať po novom deväť členov. Traja alebo štyria z nich budú poslanci, ktorí z radov odbornej verejnosti začiatkom budúceho roka vyberú ďalších členov.

Zastupiteľstvo dnes rozhodlo, že predsedom komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie sa stane Andrej Klapica. Komisiu pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie povedie Remo Cicutto.

Ďalej vznikla komisia pre školstvo, mládež a kultúru, na ktorej čele bude Iveta Babičová. Predsedom komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch sa stal Jozef Drahovský a predsedom komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie Martin Cifra.

Komisiu na ochranu verejného záujmu povedie Jozef Mičura.


Záznam z celého ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva nájdete na Facebooku:

Text a foto: Martin Palkovič