Konferencia pre fanúšikov dronov sa uskutoční v Piešťanoch

Vo štvrtok 20. októbra 2022 sa v Piešťanoch uskutoční prvý ročník odbornej konferencie zameranej na drony a ich využitie v priemysle a službách – DRONTEX 2022. Podujatie s medzinárodným presahom ponúkne zaujímavý program a prezentácie odborníkov na bezpilotné technológie, ako aj prípadové štúdie využitia dronov v poľnohospodárstve, kartografii, či energetike.

Drony prešli v poslednej dekáde obrovským vývojom a z hračiek na natáčanie videí sa stali vysoko sofistikované lietajúce stroje schopné vykonávať množstvo činností v priemysle a službách, a to efektívnejšie, lacnejšie a ekologickejšie. Dronová ekonomika ako segment, ktorý zahŕňa vývoj, predaj a distribúciu dronov, ale aj senzoriku, systémy pre manažment dronov, či softvéry pre spracovanie dát, zažíva veľký rozmach a vytvára novú úroveň služieb v rámci konceptu inteligentných miest.

„Keďže na Slovensku neexistovalo odborné podujatie, ktoré by reflektovalo potreby tohoto rozvíjajúceho sa segmentu, v asociácii Mám Dron sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá túto medzeru zaplní a prispeje k zlepšeniu podmienok pre efektívne využitie bezpilotných technológií a rozvoj dronových služieb na Slovensku,“ opísal ciele konferencie Rastislav Sopko, riaditeľ Asociácie Mám Dron

Na podujatí sa stretnú predstavitelia relevantných štátnych a európskych inštitúcií, vysokých škôl, súkromných spoločností a jednotlivcov zaoberajúcich sa bezpilotnými technológiami, aby odprezentovali svoju činnosť a dostali priestor pre networking a vytváranie nových spoluprác. Konferencia je zároveň prístupná verejnosti a všetkým záujemcom o témy súvisiace s dronmi.

„Som rád, že aj Slovensko sa postupne otvára potenciálu, ktorý prinášajú bezpilotné technológie pre bežný život a podnikanie. Konferenciu DRONTEX tak vnímam ako dôležitý krok v tomto procese a verím, že z podujatia sa stane každoročná tradícia,“ povedal ambasádor konferencie, brig. gen. v. v. Ing Ivan Bella.

Text: Tlačová správa – Asociácia Mám Dron

Photo by Petr Sevcovic on Unsplash