Piešťanci schudli už viac ako 1 500 kg

Čo je nové vo Svete zdravia? Špeciálna diagnostika stavu ciev a miery stresového zaťaženia

V poslednom období sa čoraz viac dostáva do povedomia Piešťancov poradenské centrum Svet zdravia v Piešťanoch, ktoré pôsobí v tomto meste už viac ako 1 rok. Okrem metabolickej diagnostiky sa poradňa zdravia od novembra zameria na špeciálnu diagnostiku stavu ciev a miery stresového zaťaženia organizmu. Z tohto dôvodu sme oslovili výživovú špecialistku Ing. Martinu Ľahučkú, aby nám podrobnejšie opísala túto diagnostiku.

Mohli by ste nám na začiatok povedať niekoľko slov o Svete zdravia? Akí klienti Vás navštevujú najčastejšie a pre koho je Svet zdravia určený?

Svet zdravia je poradensko-edukačné centrum, ktoré pomáha ľuďom k optimálnej hmotnosti, úprave zdravotného stavu a zlepšeniu kondície. Učíme klientov ako sa vhodne stravovať, aby ich metabolizmus správne fungoval a upravil sa aj ich zdravotný stav. Vzdelávame ich v oblasti výživy, učíme ich čo a kedy môžu jesť, aby po skončení spolupráce s nami mali dostatok vedomostí a vedeli sa orientovať v ponuke potravín. U detí a dospievajúcich odovzdávame zdravý stravovací základ do života, aby sa správne vyvíjali a nemuseli v budúcnosti bojovať s obezitou.

Poradňa zdravia je pod odborným vedením a dohľadom výźivových špecialistov, určená pre všetky vekové kategórie, od dôchodcov, cez strednú generáciu až k deťom. Navštevujú nás predovšetkým ľudia, ktorí potrebujú schudnúť, prípadne pribrať, ale aj pomôcť so zdravotným stavom vrátane tráviacich ťažkostí alebo majú len záujem o zmenu svojho doterajšieho životného štýlu.

Akým spôsobom zistíte metabolizmus klienta, či je alebo nie je v poriadku?

Využívame metódu Komplexnej nutričnej typológie. Ide o metabolický test vyvinutý lekármi a poprednými odborníkmi Českej republiky. Na základe odpovedí klienta v komplexnej nutričnej typológii zistíme pre neho vhodné a nevhodné potraviny. Vhodné sú tie, ktoré nám pomáhajú spaľovať tuky, zrýchliť metabolizmus, a preto by sme ich mali zaradiť do svojho jedálnička. Naopak, nevhodné potraviny sú také, ktoré je potrebné vylúčiť zo stravovania, pretože podporujú ukladanie tukov a spomaľujú metabolizmus, naše telo ich nedokáže spracovať a začína priberanie. Na základe metabolickej diagnostiky vypracujeme potom našim klientom osobný výživový plán.

Od novembra sa začínate okrem metabolickej diagnostiky zaoberať aj špeciálnou diagnostikou stavu cievy a miery stresového zaťaženia organizmu. Môžete nám podrobnejšie opísať toto vyšetrenie?

Ide o cievne vyšetrenie pomocou certifikovaného prístroja Max Pulse, určeného pre hodnotenie stavu cievneho systému a stresovej odolnosti. Vyšetrenie je neinvazívne a trvá 5 minút. Vykonáva sa v kľude bez predchádzajúcej fyzicky alebo psychicky namáhavej činnosti. Informácie získava prístroj cez senzor umiestnený na prste ruky . Vyšetrovanou oblasťou prechádza svetelný lúč a prístroj zaznamenáva zmeny jeho intenzity. Výsledky vyšetrenia sú automaticky spracované do farebného grafického výstupu so slovným popisom výsledkov vrátane doporučení režimových opatrení a doplnkov od špecialistu. Vyšetrenie možno vykonať len na nenalakovaných a nie umelých nechtoch.

Čo je možné týmto vyšetrením zistiť?

Touto špeciálnou diagnostikou možno posúdiť proces opotrebovania a starnutia ciev ako dôsledok stravovania a životného štýlu, ako aj úroveň ohrozenia organizmu srdcovocievnymi ochoreniami (infarkt, mozgová príhoda). Vyšetrením je tiež možné zistiť aktuálnu mieru psychickej záťaže a emocionálneho stresu, psychickú odolnosť a schopnosť brániť sa stresu. Podrobnejšie sa o tejto špeciálnej diagnostike dočítate na našej internetovej stránke www.piestany.svet-zdravia.sk.

Prečo práve vyšetrenie týchto dvoch oblastí?

Zlá priechodnosť ciev a stres patria v súčasnosti k jedným z najčastejších rizikových faktorov civilizačných ochorení, predovšetkým kardiovaskulárnych. Stav cievneho systému je aj výsledkom nášho životného štýlu (úrovne stravovania a pohybovej aktivity). Stres zase vplýva na každého z nás, no schopnosť brániť sa mu je u každého iná. Na to, aby sme predišli týmto ochoreniam je dobré poznať svoj stav ciev a úroveň stresovej odolnosti. Aj v tejto oblasti pomáhame našim klientom vo Svete zdravia.

Pre ďalšie informácie a dohodnutie vstupnej konzultácie prosím volajte 0948 903 016.

(Reklamný článok)