Bývanie a Reality: Naše deti sú pod vplyvom reklamy

My, dospelí, väčšinou dokážeme odhaliť triky inzercie, ale deti nie. Potrebujú sa o manipulatívnych hrách médií dozvedieť čo najskôr…

Mediálna gramotnosť je v poslednej dobe stále častejšie vyhľadávaným odborom a to nielen preto, že bola zaradená ako prierezová téma do Rámcových vzdelávacích programov. Deti sledujú televíziu priemerne 14 hodín týždenne, v rodinách s nižším príjmom až 15,5 hodiny. Tretina detí vo veku od osem do jedenásť rokov pritom hovorí, že sa na televíziu pozerajú samy.

Deti sú stále viac bombardované reklamou, zvlášť cez televíziu. Mali by sme preto vedieť ako na ne reklama pôsobí a pomôcť im reklamný cieľ odhaliť a pochopiť. Rozlíšiť televízny program od reklamy sú deti schopné už v predškolskom veku.

Väčšina odborníkov prijíma fakt, že od veku šiestich, siedmich rokov sú deti schopné chápať, že za reklamou stoja obchodné záujmy nejakej spoločnosti. Mladí diváci odpovedajú, že účelom reklamy je prinášanie informácií a radi sledujú, kedy sa objaví reklama na ich obľúbenú značku.

Medzi deviatym až desiatym rokom sa u detí prvýkrát prejavuje skepticizmus a nedôvera voči reklame. Prvýkrát od detí môžeme počuť výroky ako „hamburger v skutočnosti nevyzerá tak ako v reklame“, alebo „reklama vždy klame“. To samozrejme neznamená, že nie sú reklamou ovplyvnené. Čo sa týka ďalších vplyvov reklamy, ako je napríklad propagácia tovaru v mieste predaja, sponzorstvo alebo internetové prieskumy, sú si deti vplyvu reklamy oveľa menej vedomé.

A ako je to s dôverou médiám všeobecne?

Viac než tri štvrtiny žiakov hovorí, že reality show v televízii sú pravdivé. Jedna tretina vekovo rovnakých žiakov hovorí, že reality show v televízii sú pravdivé. V mediálnej výchove sa v poslednej dobe vyrojilo mnoho projektov, metodík, učebníc či internetových kurzov. Základom väčšiny aktivít, ktoré sa v mediálnej výchove používajú je práca s analýzou obsahu a odovzdávanie informácií o tom, ako reklama a médiá fungujú. Žiaci sa musia naučiť rozlišovať medzi kvalitou jednotlivých zdrojov, porovnávať informácie, kriticky vnímať reklamné posolstvo.

Dobrou súčasťou sú kreatívne časti výučby, kedy si žiaci sami vyskúšajú prácu novinárov či marketingových odborníkov. Sami sa pokúsia písať články a rozlišovať, do akého média sa hodia a pre koho sú určené. Vyskúšajú si urobiť svoju vlastnú reklamnú kampaň a nahliadnu do nástrojov, ktoré sa v reklame používajú. Môžu sa napríklad pokúsiť urobiť nový image školskej jedálni alebo propagovať svoju vianočnú besiedku.

Celý článok si prečítate buď v tlačenej verzii novembrového čísla mesačníka Bývanie a Reality, ktorý je šírený už 12-ty rok cez 250 distribučných miest v 4 okresoch, tiež v online listovacej verzii tu: http://effective.sk/byvanie-a-reality

V novembrovom čísle Bývanie a Reality nájdete okrem iného aj článok: „Ako nestratiť svoju identitu už v detstve“, ďalší zo série edukačno-motivačných článkov venovaných mladým rodinám.

(Reklamný článok) Foto/Credit: Tim Mossholder