Mestská akupunktúra – študentský bonus: Nové usporiadanie trhoviska pred Kockou

Do projektu Mestská akupunktúra sme zapojili aj študentov Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU. Celý semester sa v rámci predmetu Humanizacia a revitalizacia architektonickeho prostredia venovali verejným priestorom Piešťan. Z ich návrhov sme vybrali tri – ako malý bonus k návrhom lokálnych architektov.

Plocha trhoviska sa nachádza pri OD Kocka na križovatke ulíc Andreja Hlinku a Žilinskej cesty. Obe komunikácie predstavujú dôležité dopravné tepny prechádzajúce cez mesto, a preto možno aj plochu trhoviska považovať za intenzívne navštevovanú. Napriek jeho významnej polohe neprináša obyvateľom okrem rýchleho nákupu a presunu ďalej iné možnosti trávenia času.

Priestoru chýba prehľadné napojenie na zastávku hromadnej dopravy. Ďalším nedostatkom je rôznorodosť použitých stánkov, cez pôvodné otvorené konštrukcie, čiastočne uzavreté bunky až po plné hmoty, ktoré jednotnému vzhľadu riešeného priestoru veľmi nepridávajú na kvalite. Aktuálne je to miesto určené len na nákup bez možnosti stretávania sa po nákupe a bez dôvodu na trávenie voľného času na ploche trhoviska.

Pokúsili sme sa vytvoriť nové funkčnejšie usporiadanie jednotlivých stánkov, pričom ich počet zostal zachovaný, zároveň predajcovia nebudú stáť chrbtom k ulici či chodníkom, po ktorých sa ľudia denne pohybujú, ale naopak, aby ich stánky vytvorili akési bloky popretínané pešími ťahmi, ktoré chodca dovedú k prechodu pre chodcov či k zastávke MHD.

V strednom páse sme získali dostatok priestoru na vytvorenie nového živého verejného priestoru, kde si človek môže sadnúť, porozprávať sa s priateľmi alebo skonzumovať čerstvé potraviny nakúpené priamo na trhovisku. To zabezpečí doplnenie funkčného mobiliáru na miesta, ktoré nebudú brániť chodcom ani cyklistom. Riešený priestor je v návrhu tiež doplnený o zeleň, aby sa človek v prípade horúcejších letných mesiacov mohol skryť pred slnkom. Navrhnuté stromy, okrem slnečnej ochrany, prinesú ďalší život na šedú asfaltovú plochu trhoviska. Realizáciou tohto návrhu by sa trhovisku mohla prinavrátiť jeho pôvodná komplexná funkcia.

Autorkami návrhu sú študentky Paulína Rigová, Jeannette Pažická, Sarlota Bezányiová.