Zverejnili harmonogram vývozu triedeného odpadu

Frekvencia vývozu papiera, plastov, tetrapakov a biodpadu je podobná ako v predchádzajúcom roku. Letáky s harmonogramom piešťanským domácnostiam doručí spoločnosť Márius Pedersen.

Podľa stanoviska spoločnosti Márius Pedersen, ktoré zverejnila radnica, je omeškanie tlačených harmonogramov spôsobené neukončenými rokovaniami s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack.

Mesto ďalej informovalo, že 7. januára riešil situáciu primátor Peter Jančovič s generálnym riaditeľstvom spoločnosti Márius Pedersen. Tá následne poskytla harmonogramy aspoň v elektronickej podobe. Ľudia si ich môžu pozrieť na web stránke mesta Piešťany.

„Tlač a distribúciu kalendárov do domácností zberová spoločnosť Marius Pedersen, a. s. zabezpečí až po podpise zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov Natur-Pack, a.s.,“ informovala radnica.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič