Podnikatelia musia uzavrieť novú zmluvu, inak im nevyvezú odpad

Nádoby na triedený odpad bude spoločnosť Marius Pedersen vyvážať v doterajšom režime len do konca júla. Od augusta musia mať podnikateľské subjekty s touto firmou uzatvorenú novú zmluvu, v opačnom prípade im papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky nevyvezie. Informovala o tom radnica.

Návrhy nových zmlúv o vývoze triedeného odpadu posielala v uplynulých týždňoch podnikateľským subjektom pôsobiacim v Piešťanoch spoločnosti Marius Pedersen. Tým, ktorí do 1. augusta tieto zmluvy nepodpíšu, hrozí odobratie nádob, do ktorých ukladajú papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky.

„Organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-Pack nám oznámila, že už nebude preplácať triedený zber od podnikateľov,“ povedal primátor Peter Jančovič na júnovom rokovaní zastupiteľstva a dodal, že radnica do toho nemôže zasiahnuť. Zmeny mali nastať už 1. júla, zástupcom mesta sa podľa primátora podarilo posunúť tento termín o mesiac.

Podnikatelia musia po novom platiť viac a hrozí, že zmeny ich nebudú motivovať, aby odpad triedili.

„Po 1. auguste bude vývoz nádob na triedený zber papiera, plastov, skla, kovov a tetrapakov od podnikateľov zabezpečovaný len u tých zákazníkov, ktorí budú mať podpísanú zmluvu so zberovou spoločnosťou Marius Pedersen, a. s.. Vývoz nádob, ktoré nebudú zazmluvnené, nebude zabezpečovaný a predmetné nádoby, ktoré sú majetkom zberovej spoločnosti, budú odobraté,“ informovala dnes radnica na svojej web stránke, kde sú uvedené aj ďalšie podrobnosti k zmenám vo vývoze triedeného odpadu od podnikateľov.

Text a foto: Martin Palkovič