Zomrel lekár Tibor Urbánek

Uznávaný reumatológ, publicista a účastník Slovenského národného povstania doc. MUDr. Tibor Urbánek, CSc. zomrel v utorok 23. apríla.

Rodák z Budmeríc (1. 10. 1923) študoval medicínu na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, kde roku 1948 promoval. Praxoval u MUDr. Š. Kollára a na internom oddelení v Piešťanoch. Roku 1951 nastúpil na reumatologické oddelenie do Trenčianskych Teplíc k prof. Siťajovi, s ktorým napokon pracoval 40 rokov.

Venoval sa problematike alkaptonurie a ochronózy a svoje poznatky zhrnuli spolu s prof. Štefanom Siťajom do prvej a doteraz ojedinelej monografie vo svetovom meradle.

Tibor Urbánek bol spoluzakladeľom Výskumného ústavu reumatických chorôb Piešťany, kde od 1. marca 1953 pracoval ako zástupca riaditeľa. Predmetom jeho výskumu sa stala epidemiológia reumatickej horúčky, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy.

Bol členom stáleho výboru pre epidemiológiu EULAR, podpredsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, ako aj členom i čestným členom Federálneho výboru československej reumatologickej spoločnosti, ďalej bol členom francúzskej vedeckej spoločnosti COBRA.

Za svoju odbornú prácu bol vyznamenaný Medailou J. E. Purkyně. Publikoval v domácich i zahraničných periodikách, bol spoluautorom knižných publikácií a učebných textov.

Inicioval výstavbu novej budovy VÚRCH v Piešťanoch. Pôsobil tiež ako šéfredaktoro časopisu Rheumatologia a spolupracoval aj s časopisom Revue Piešťany.

Bol tiež bojovníkom proti fašizmu. Počas 2. svetovej vojny sa zúčastnil Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici ako zdravotník vo vojenskej nemocnici, kde zachraňoval životy vojakov a partizánov až do potlačenia povstania. Bol zakladajúcim členom zväzu protifašistických bojovníkov.

Česť jeho pamiatke!

Zdroj a foto: Piešťanské informačné centrum / FB Mesto Piešťany