Zomrel kňaz Pavol Repko, výpomocný duchovný v Piešťanoch

Pastoračnú činnosť kňaza pôsobiaceho v piešťanskej farnosti sv. Cyrila a Metoda prerušila náhla smrť. Mal 67 rokov.

„V sobotu 7. augusta vo večerných hodinách, zaopatrený svätými sviatosťami, zomrel po krátkej ťažkej chorobe v Nemocnici Alexandra Wintera Piešťany kňaz Trnavskej arcidiecézy, vdp. JCLic. Pavol Repko,“ informovala Trnavská arcidiecéza.

„Vdp. Pavol Repko sa narodil 29. júla 1954 v Dulovej Vsi, v okrese Prešov. Po ukončení formácie a štúdia v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda a na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 15. júna 1986 v Prešove vysvätený za kňaza. Kňazskú vysviacku prijal z rúk preosvieteného vladyku Slavomíra Miklovša, gréckokatolíckeho križevského biskupa z Juhoslávie (dnes Chorvátsko),“ uvádza ďalej Trnavská arcidiecéza.

Pavol Repko pôsobil v Michalovciach, Brezničke, Košiciach a v roku 1997 ho menovali do úradu biskupského vikára v Košiciach a Prešove. Neskôr bol farským administrátorom v Modrom Kameni a v Novej Vsi nad Váhom. Potom pôsobil ako v Bzinciach pod Javorinou a v Cíferi.

„Od roku 2016 pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Piešťany – sv. Cyrila a Metoda, kde jeho pastoračnú činnosť prerušila smrť po krátkej ťažkej chorobe v sobotu 7. augusta 2021 v Nemocnici Alexandra Wintera Piešťany,“ oznámila Trnavská arcidiecéza.

Zdroj: abu.sk