Život s rozprávkou

Výstavu scénických dekorácií, masiek, bábok, výtvarných objektov a návrhov scénografky Martiny Fintorovej a miniatúrnych drevených modelov jej otca Pavla Fintora otvoria v Mestskej knižnici mesta Piešťany.

Trpezlivosť, fantázia, kreativita, technické nadanie, zručnosť, vkus, pokora, láska k divadlu, láska k rozprávkam a láska ku knihám… To všetko je vložené do tvorby, ktorá je prezentovaná z pohľadu dvoch generácií – otca a dcéry. Výstavu Život s rozprávkou si môžete prísť pozrieť do Mestskej knižnice mesta Piešťany v termíne od 4. februára do 31. marca 2022.

Výstava prezentuje rôzne možnosti stvárnenia literárneho textu či rozprávky do 3D rozmeru, t.j. do podoby výtvarných objektov, masiek, bábok ale aj miniatúrnych drevených modelov. Ide totiž o odlišné stvárnenie a iný druh umeleckého vyjadrenia ako napríklad pri tvorbe 2D ilustrácie na papieri či v počítači. Výstava získala niekoľko významných ocenení na medzinárodnej úrovni. Jedným z objektov výstavy je divadelná inscenácia Zhavranelí, ktorá rozpráva známy príbeh na motívy rozprávky Boženy Němcovej Sedmero havranů.

Príbeh o obetavej sestre, ktorá vďaka pevnej vôli a veľkej láske vyslobodí svojich siedmich bratov z prekliatia, prenesie diváka do tajomného sveta plného magických rituálov, do sveta, kde vládnu slovanskí bohovia slnka, vetra, či hromu. Inscenácia vznikla na podklade výnimočného básnického textu dramatika, básnika, dramaturga a pedagóga Jozefa Mokoša pre Bratislavské bábkové divadlo v roku 2016.

Martina Fintorová vyštudovala Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva v Bratislave, odbor scénická maľba a následne bábkarskú scénografiu na Katedre bábkarskej tvorby na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení pod vedením profesorky Hany Cigánovej. Počas štúdia absolvovala stáž na Katedre alternativního a loutkového divadla v Prahe. Spolupracuje s mnohými bábkovými i činohernými divadlami na Slovensku, ale i v zahraničí (Bialostocki Teatr Lalek Poľsko, Městská divadla pražská, Theater Piccolo Nemecko, Mestské divadlo Žilina, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové
divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, DJZ Prešov, Slovenské komorné divadlo Martin a i.).

Od roku 2013 je súčasťou umeleckého súboru Bratislavského bábkového divadla. Za svoju divadelnú tvorbu získala mnohé významné ocenenia (cena za najlepšiu scénografiu na Medzinárodnom festivale pre deti Subotica, Srbsko, cena na festivale Zlatá magnólia, Šanghaj, Čína, cena za tvorbu bábok udelená medzinárodnou porotou na festivale PIF Zágreb, Chorvátsko, cena na Medzinárodnom festivale bábkových divadiel v Toruni, Poľsko a i.). Jej diela boli súčasťou výstav doma i v zahraničí.

Pavel Fintor je umelecký modelár. Svoje technické vzdelanie, zručnosť a lásku k modelárstvu pretavil do svojho ponímania sveta a vytvára čarovné precízne drevené modely. Pod jeho rukami vznikajú malé mikrosvety zľahka inšpirované rôznymi knižnými predlohami. Modelárstvo ho zaujímalo už v detstve, no naplno sa tejto záľube oddal až na dôchodku. O jeho nezvyčajnom talente sú písané aj viaceré články v novinách. Je tvorcom niekoľkých knižných búdok, napríklad pre mesto Sereď a Mestskú knižnicu mesta Piešťany. Svoje diela vystavoval v rámci Dní obce Miloslavov v Múzeu vidieka, v
Bratislave, a tiež v rámci krstu detskej knihy J. Navrátila a krstu knižnej búdky v meste Sereď.

Preneste sa aspoň na chvíľu do sveta fantázie, do svojho detstva a vychutnajte si život s rozprávkou. Vernisáž výstavy Martiny Fintorovej a Pavla Fintora sa uskutoční vo štvrtok 3. februára 2022 o 17.00 h v mestskej knižnici. Počas trvania výstavy bude prebiehať niekoľko sprievodných podujatí, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zdroj: Tlačová správa – Mestská knižnica mesta Piešťany