Alfons Mucha v Piešťanoch: Kúpeľné mesto sa stalo súčasťou Muchovej cesty

Otvorením výstavy Kvetinové svety a podpisom memoranda o spolupráci sa na Kúpeľnom ostrove začala prezentácia diela a odkazu Alfonsa Muchu. Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Piešťany sa pripojili k medzinárodnému projektu Muchova cesta, ktorej iniciátorom je Nadácia Mucha.

Piešťany sa stali prvým miestom mimo územia Českej republiky, ktoré je súčasťou Muchovej cesty. Do tunajších kúpeľov sa svetoznámy umelec opakovane vracal. Z vďačnosti v hoteli Thermia Palace zanechal svoju jedinú veľkú olejomaľbu so slovenským námetom.

Okrem reprodukcie známeho obrazu Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia (1932) budú môcť návštevníci výstavy Kvetinové svety obdivovať aj jeho ďalšie diela. Kurátorka Tomoko Sato, autorka všetkých veľkých výstav a projektov Nadácie Mucha po celom svete, sa zamerala na jednu z najcharakteristickejších zložiek Muchovho grafického štýlu, ktorý sa stal synonymom pre secesiu v Paríži v období Belle Époque.

Minulý rok sa v Ivančiciach, Hrušovanoch nad Jevišovkou a Moravskom Krumlove konala séria výstav Nadčasový Mucha: Spojenie svetov, ktorá mapovala znovuzrodenie Alfonsa Muchu od 60. rokov 20. storočia, keď sa jeho zabudnuté diela stali opäť populárnymi v západnej Európe a v USA. V roku 2023 sú tieto tri miesta spolu s Piešťanmi dejiskami série výstav Kvetinové svety.

„Svetoznámy umelec sa spolu so svojou rodinou do Piešťan vracal opakovane a rád. Z vďačnosti za uzdravujúcu silu piešťanských kúpeľných prameňov daroval hotelu Thermia Palace olejomaľbu, ktorú vytvoril v Nice. Diela Alfonsa Muchu do Piešťan nepochybne patria, preto nás teší, že milovníci výtvarného umenia ich môžu obdivovať práve na Kúpeľnom ostrove, kde sa ich autor cítil dobre a kde zároveň čerpal aj inšpiraciu pre veľkolepé dielo Slovanská epopej,“ uviedol Peter Bednarčík, generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Vznik výstavy Kvetinové svety v rámci Schémy pomoci finančne podporila Krajská inovačná a rozvojová agentúra – KIRA i Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. S propagáciou výstavy pomáha Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj.

„S dôrazom na ďalší rozvoj obľúbenej destinácie sa pripájame k projektu Muchova cesta, ktorého súčasťou sú už naši partneri z južnej Moravy. Odkaz a dielo Alfonsa Muchu má potenciál prilákať do Piešťan množstvo milovníkov výtvarného umenia a obohatiť kultúrny život v kúpeľnom meste,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič, ktorý za Trnavský samosprávny kraj podpísal pripojenie k memorandu o vzájomnej spolupráci pri projekte Muchova cesta.

„Nadácia Mucha je veľmi šťastná, že môže so svojimi partnermi v projekte Muchova cesta predstaviť príbeh mladého chlapca z Ivančíc, ktorý ovplyvnil svetové dejiny umenia. Príbeh chlapca z Moravy, ale tiež Európana a svetoobčana,“ dodal Marcus Mucha, pravnuk Alfonsa Muchu.

V Piešťanoch je výstava obohatená o špeciálnu časť venovanú Muchovmu vzťahu k tomuto medzinárodne známemu kúpeľnému mestu na začiatku 30. rokov 20. storočia. Kurátor výstavy Vladimír Krupa zo župného Balneologického múzea Imricha Wintera predstavil výber vzácnych archívnych dokumentov a fotografií A. Muchu a jeho rodiny, ako aj reprodukciu Muchovho obrazu Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia (1932), jedinej veľkej olejomaľby na slovenský námet, ktorú Alfons Mucha vytvoril behom pobytu rodiny v Nice. Obraz bol poďakovaním piešťanským kúpeľom za uzdravenie jeho dcéry Jaroslavy.

Mucha, tvorca plagátov v Paríži fin-de-siècle, vytvoril inovatívny grafický štýl, ktorý sa stal známy ako „le style Mucha“. Išlo o kompozičný vzorec, v ktorom vyniká pôvabná žena harmonicky naaranžovaná s kvetmi a ďalšími prírodnými motívmi, často umiestnenými v architektonickom rámci. Muchov štýl, ktorý primárne vznikol pre reklamné plagáty, sa vyvinul ako vizuálny jazyk na komunikáciu so širšou verejnosťou. Mucha neskôr napísal: „Vonkajšia forma je jazyk […] Kompozícia je reč“. V Muchovej kompozícii je teda žena nositeľkou umelcovho posolstva, zatiaľ čo kvety a iné prírodné motívy majú byť „slovami“, ktoré má čítať publikum. Výstavy zamerané na Muchovo používanie kvetinových motívov skúmajú Muchove kvetinové svety a ich posolstvá.

Na ilustráciu kontextu používania rastlinných motívov v secesii sú všetky výstavy na Muchovej ceste doplnené fotografiami fasád secesných budov na Morave a Slovensku od profesora Petera Schuberta (narodený v roku 1949 vo Viedni), riadneho člena Wiener Künstlerhaus. Profesor Schubert vytvára prostredníctvom fotografií fasád secesných domov „umelecký dokument“. Nepravidelné okraje snímok predstavujú detaily „vytrhnuté z fasád“ a zodpovedajú fotografickej praxi okolo roku 1900.

Kurátorkou výstav je Tomoko Sato, autorka všetkých veľkých výstav a projektov Nadácie Mucha za posledných 30 rokov nielen v Českej republike, ale taktiež vo svete. Podľa názoru rodiny Johna Muchu ide o Najvýznamnejšieho znalca života a diela Alfonsa Muchu na svete. Tomoko vyštudovala Manchesterskú univerzitu a pôsobí v Cambridge.

Text: Tlačová správa Trnavský kraj zážitkov Foto: TTSK