27.08.2015 # 21:09 # 21:09

Zemetrasenie na radnici: Tamajka zrušil tucet pracovných miest

Inzercia

O prácu by malo čoskoro prísť desať zamestnancov mestského úradu. Jeho nové vedenie dnes zverejnilo informácie o novej organizačnej štruktúre, v ktorej už nie je dvanásť pozícií. Dve z nich doteraz neboli obsadené.

Podľa jedného zo zamestnancov, ktorí by mali na mestskom úrade skončiť, s nimi dnes vedenie rokovalo o dohode, na ktorú žiaden z nich nepristúpil. Výpovede teda ešte nedostali, v novej organizačnej štruktúre sa však s ich pozíciami nepočíta.

Primátor Miloš Tamajka zrušil všetky doterajšie organizačné jednotky, odbory a referáty. „Väčšina pracovných miest zo zrušených referátov ako aj zrušených miest vedúcich odborov sa včlení do novozriadených oddelení ako pracovné miesta referentov,“ informovala prostredníctvom tlačovej správy radnica.

Po novom bude fungovať Kancelária vedenia mesta a šesť nových oddelení – Oddelenie IT a majetkových služieb (IT, Majetkové služby a verejné obstarávanie, Služby prevádzky a údržby, služby podnikateľom), Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta (Stavebné služby a doprava, Výkon ŠFRB, Životné prostredie, Projektové služby), Oddelenie sociálnych a školských služieb (Sociálne služby, Školstvo, kultúra a šport), Oddelenie právnych a klientskych služieb(Právne služby, Klientske centrum, Organizačné služby, Súpisné čísla, interné predpisy, Evidencia obyvateľov, Matričný úrad, Ostatné klientske služby, Podateľňa, Archív), Oddelenie finančných služieb (Príprava, kontrola finančných podkladov a finančný manažment, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Fakturácia, Pokladňa) a Oddelenie personálnych služieb (Mzdy a personalistika).

Radnica tiež deklarovala, že miesta vedúcich týchto oddelení budú obsadené prostredníctvom výberových konaní. Z mestského úradu by tak malo odísť desať osôb, ale ďalších šesť zrejme bude musieť byť čoskoro prijatých. Do skončenia výberového konania budú na výkon funkcií vedúcich oddelení poverení zamestnanci.

Podľa našich informácií by malo o prácu prísť niekoľko dlhoročných zamestnancov, ale aj ľudia, s ktorými malo nové vedenie v minulosti spory. Ďalší vraj uvažujú o výpovedi, keďže na mestskom úrade je od nástupu primátora Miloša Tamajku napätá atmosféra. Môže sa tak stať, že niektoré oddelenia nebudú zvládať svoju agendu.

Personálnu politiku nového primátora opakovane kritizujú poslanci. Napríklad Jozef Malík v debate Piešťany TV ešte na jar povedal, že primátor sa chce zbaviť niektorých zamestnancov a „to ponižujúcim spôsobom.“ Dodal, že tri alebo štyri funkcie na mestskom úrade boli obsadené bez výberového konania. Miloš Tamajka sa neskôr bránil, že na dotknuté pozície nemusel byť podľa zákona uskutočnený konkurz.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X