Zatvorenú škôlku čaká v pondelok kolaudácia

Materskú školu na Ružovej ulici dala radnica zatvoriť pred dvoma týždňami, po rekonštrukcii totiž nemala kolaudáciu. Termín návratu detí zatiaľ nie je známy.

Kolaudačné konanie Materskej školy na Ružovej ulici je naplánované na pondelok 11. februára. Pre portál zpiešťan.sk to uvidela Annamária Voleková z kancelárie primátora. Dodala, že škôlkári sa do budovy vrátia „po vydaní kolaudačného rozhodnutia a splnení všetkých  požiadaviek  k premiestneniu detí, v zmysle všeobecne platných právnych  predpisov.“

Do opravenej škôlky nastúpili deti začiatkom novembra, ale už dva týždne musí časť z nich navštevovať priestory elokovaného pracoviska na Ulici A. Dubčeka. Ďalších škôlkárov si nechali rodičia doma.

Podľa primátora Petra Jančoviča zapríčinilo túto situáciu predchádzajúce vedenie mestského úradu, keď povolilo využívanie budovy bez toho, aby prešla kolaudačným konaním. To bolo do konca roka v kompetenciu vrbovského stavebného úradu, ktorý na základe zmluvy medzi oboma mestami túto službu piešťanskej radnici poskytoval.

„Bola zmluva na dobu určitú, do 31. decembra 2018, a tým sme skončili túto činnosť s mestom Piešťany,“ uviedla primátorka Vrbového Ema Maggiová.

Bývalý prednosta Eduard Strapatý hovorí, že o tom nového primátora informoval. Od nástupu Petra Jančoviča do funkcie (7. decembra) mohla byť už škôlka skolaudovaná, myslí si bývalý prednosta. Na otázku, prečo neprešla kolaudáciou dovtedy, odpovedal: „Medzi termínom odovzdania a prevzatia stavby a 7. decembrom bol veľmi krátky čas.“

Služby stavebného úradu pre stavby, ktorých investorom je mesto Piešťany, bude po novom vykonávať Spoločný úrad samosprávy.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto / Credit: Jose Fontano