Zasadli komisie k referendu, náklady radnica vyčísli po jeho skončení

Celé hlasovanie financuje štát, ale organizačne ho zabezpečujú mestá a obce. V Piešťanoch bude na rozdiel od volieb iba 16 okrskov. Komisie pre referendum sa prvý raz stretli dnes popoludní v kine Fontána.

Ich ustanovujúce zasadnutie zvolal primátor Miloš Tamajka. Členovia komisií zložili sľub, zoznámili sa s právami a povinnosťami, ktoré pri výkone tejto funkcie majú a uskutočnilo sa aj žrebovanie predsedu a podpredsedu.

Referendum podobne ako voľby organizačne zabezpečuje mestský úrad. Náklady, ktoré sú s tým spojené, zatiaľ radnica nevyčíslila. Vyúčtovanie predloží štátu až po skončení hlasovania, na základe pokynu ministerstva vnútra.

Primátor v prvej polovici decembra rozhodol o okrskoch a miestnostiach na hlasovanie. Oproti komunálnym voľbám prišlo k niekoľkým zmenám. Zoznam okrskov nájdete na tejto adrese.

Referendum vyhlásil prezident Andrej Kiska na základe petície, ktorú iniciovala Aliancia za rodinu. Podpísalo sa pod ňu viac než 400-tisíc ľudí. Predmet referenda preskúmal Ústavný súd, ktorý rozhodol, že jedna z otázok nie je v súlade s ústavou.

Účastníci hlasovania vyznačia značkou X odpoveď „Áno“ alebo „Nie“ na tieto tri otázky:

1.) Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2.) Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3.) Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Právo hlasovať v referende majú občania SR, ktorí najneskôr v deň konania referenda dovŕšili 18 rokov veku. Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič