Zápis na Cirkevnú spojenú školu bude v apríli

Škola, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Arcibiskupského úradu Trnava plánuje v nasledujúcom školskom roku otvoriť dve triedy prvákov. Rodičia ich môžu prísť zapísať začiatkom apríla.

Zápis na Cirkevnú spojenú školu prebieha v podobnom termíne ako na základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany – v piatok 7. apríla od 14.00 do 18.00 h a v sobotu 8. apríla od 8.00 do 12.00 h v priestoroch školy na Ulici Pod Párovcami č. 127.

Záujemcovia majú možnosť prísť si školu osobne pozrieť, získať potrebné informácie alebo sa zúčastniť Dňa otvorených dverí, ktorý je naplánovaný na mesiac marec.

„Všetky potrebné informácie zverejníme na webovej stránke školy,“ uviedol pre portál zpiestan.sk Lukáš Mencl zo Cirkevnej základnej školy.

Súčasťou zápisu je rozhovor s pedagógmi, počas ktorého preveria vyspelosť detí. Aj na základe komunikačných schopností, rozpoznávania farieb, kreslenia základných geometrických tvarov a ďalších schopností môže následne riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku školskej dochádzky. Urobí to na základe žiadosti rodičov.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič