Zápis do materských škôl aj cez e-mail

Radnica rodičom odporúča komunikovať so škôlkami elektronicky. Žiadosť o prijatie dieťaťa je možné poslať e-mailom alebo hodiť do poštových schránok na budovách materských škôl.

Zápisy do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany budú prebiehať 18. až 22. mája. Cirkevná škôlka, ktorej zriaďovateľom je Trnavská arcidiecéza, termín zápisu zatiaľ neoznámila, z jej web stránky je ale možné už teraz stiahnuť žiadosť o prijatie.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa materské školy nebudú v termíne zápisu kvôli mimoriadnej situácii vyžadovať, treba ho však predložiť dodatočne. V opačnom prípade prijmú dieťa len na adaptačný pobyt.

„Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí je koncom júna až začiatkom júla 2020. Vzhľadom na  opatrenia, priebežne prijímané v súvislosti  s ochorením COVID-19, však môže dôjsť k zmene plánovaného termínu vydávania rozhodnutí. Zákonní zástupcovia detí budú o termíne vydávania rozhodnutia vopred informovaní,“ oznámila piešťanská radnica.

Žiadosť o prijatie zverejnila samospráva na svojej web stránke spolu s e-mailovými adresami jednotlivých škôlok. Ak rodičia nemôžu so škôlkou komunikovať elektronicky, majú možnosť priniesť vyplnenú žiadosť osobne do označenej poštovej schránky na budove materskej školy.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič