Do piešťanských škôl rodičia prihlásili 247 prvákov

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany otvoria v septembri 11 tried. Najviac ich bude na ZŠ Brezová a ZŠ Holubyho. Cirkevná spojená škola, ktorá patrí pod Arcibiskupský úrad Trnava, bude mať pre prvý ročník jednu triedu.

Zápisy do základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočnili 20. až 24. apríla. Vzhľadom na opatrenia súvisiace s ochorením Covid-19 prebiehali bez prítomnosti budúcich prvákov.

Z celkového počtu 285 zapísaných žiakov, by v septembri malo do školských lavíc zasadnúť 247 prvákov. Informovala o tom radnica.

V piatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa pre nových školákov otvorí 11 tried. ZŠ Brezová a ZŠ Holubyho otvoria tri triedy, dve triedy pre prvákov pripravujú na ZŠ Vajanského a ZŠ Mojmírova a jednu trieda na ZŠ Scherera.

Na Cirkevnej spojenej škole, ktorú zriaďuje Arcibiskupský úrad Trnava, zapísali 24 žiakov.

Vyučovanie sa po letných prázdninách začne v stredu 2. septembra 2020.

Zdroj: piestany.sk