Zápis detí do materských škôl bude v marci

Záujem rodičov o miesto pre deti v mestských škôlkach pretrváva. Radnica zatiaľ o dátumoch zápisu oficiálne nerozhodla. Plánuje ich však vyhlásiť do konca januára.

Ešte v roku 2005 mali piešťanské škôlky dostatok voľných kapacít a zastupiteľstvo si mohlo dovoliť jednu z nich zrušiť. Situácia sa však rýchlo zmenila a počet žiadostí o miesto v škôlke každý rok stúpa. Postupne sa zvýšil aj počet tried pre škôlkarov v budove Základnej školy F. E. Scherera – z pôvodných dvoch na súčasných šesť. Aj preto poslanci na jeseň rozhodli, že doterajšie elokované pracovisko zmenia na samostatnú materskú školu.

K 1. septembru 2014 bolo do škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijatých 735 detí. Podmienkou na prijatie je vek tri roky a trvalé bydlisko na území mesta.

Podľa hovorkyne mestského úradu Evy Bereczovej určí radnica termín zápisov do materských škôl po dohode s ich riaditeľkami. Spravidla to je druhý marcový týždeň.

„Predpokladaný termín zápisu do materských škôl na školský rok 2015/2016 je od 9. do 13. marca. V priebehu budúceho týždňa majú termín potvrdiť riaditeľky jednotlivých materských škôl,“ informovala hovorkyňa a dodala: „Po prerokovaní bude najneskôr do konca januára dohodnutý termín zverejnený na webovej stránke mesta.“

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Laco Duračka