Zákaz pohybu za hranicou okresu: Kontroly začnú už v noci

Obmedzenie slobodného pohybu v období veľkonočných sviatkov budú policajné hliadky, súčasťou ktorých môžu byť aj príslušníci armády, kontrolovať od prvej minúty stredy 8. apríla. Opatrenie, o ktorom rozhodla vláda v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, platí až do polnoci 13. apríla.

Obyvatelia Slovenska sa počas najbližších dní budú môcť pohybovať iba v rámci okresu, v prípade Bratislavy a Košíc v rámci celého mesta.

Výnimku majú tí, ktorých cesta súvisí s prácou, podnikaním alebo inou obdobnou činnosťou. Zákaz sa nevzťahuje ani na cesty do zdravotníckeho zariadenia k neodkladnému vyšetreniu a na pohreb blízkej osoby.

Ostatní sa budú môcť pohybovať len v rámci okresu. A to aj pri nákupoch, pobyte v prírode, tankovaní pohonných hmôt, pomoci blízkym a venčení psov.

„Každý, kto bude kontrolovaný, bude musieť dôvod výnimky hodnoverným spôsobom preukázať (napríklad potvrdením od zamestnávateľa, živnostenským listom, iným potvrdením, ktoré je hodnoverné a podobne) a polícia bude každý prípad overovať. Každý bude preto musieť preukázať svoju totožnosť a uviesť telefónne číslo, cieľ cesty a jej účel. Kto nebude rešpektovať obmedzenie pohybu, toho policajt vráti naspäť. Inak, mu bude uložená sankcia,“ povedal Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

Jeho vyjadrenie si môžete vypočuť vďaka Trnavskému rádiu:

Zdroj: Tlačová správa P PZ Ilusr. foto: Martin Palkovič