Začína sa výstavba atletickej dráhy. Futbalový štadión dostane novú závlahu

Začiatkom budúceho leta by už piešťanskí atléti nemali trénovať v mestskom parku alebo na Lide. Začína sa totiž výstavba 400 metrov dlhého atletického oválu so sektormi a tartanovým povrchom, ktorá podľa zverejnenej zmluvy potrvá 9 mesiacov.

Mesto Piešťany získalo na rekonštrukciu atletickej dráhy na futbalovom štadióne dotáciu od Slovenského atletického zväzu vo výške 250-tisíc eur. Zbytok z vysúťaženej sumy 779-tisíc eur bude hradiť z vlastných prostriedkov.

Verejné obstarávanie vyhrala firma SPORT Construction a.s., ktorá podľa referencií zverejnených na jej web stránke realizovala podobné projekty vo viacerých českých mestách, ale napríklad aj v šamorínskom športovom areáli X-bionic® sphere.

Atletický ovál na piešťanskom futbalovom štadióne bude mať šesť dráh a dĺžku 400 metrov. „Na západnej strane (pod tribúnou) pri bežeckej rovinke sa zrealizuje rozbežisko s umelým povrchom a doskočisko pre skok ďaleký s pieskom, v severnej časti oblúka sa zrealizuje vodná priekopa, sektor skoku o tyči, sektor skoku do výšky a rozbežisko pre hod oštepom. Na južnej strane vo vnútri oválu sa zrealizuje sektor vrhu guľou, sektor pre hod diskom a kladivom a rozbežisko pre hod oštepom,“ píše sa v zmluve uzatvorenej medzi víťazom verejného obstarávania a samosprávou.

V areáli futbalového štadióna vymenia v rámci výstavby atletickej dráhy závlahový systém ihriska s prírodnou trávou za automatický s certifikáciou UEFA. Stavebnými úpravami prejde aj vjazd na štadión.

Na Slovensku je v súčasnosti len zopár atletických oválov so sektormi na technické disciplíny, pričom viaceré z nich potrebujú rekonštrukciu. Cieľom Slovenského atletického zväzu je zlepšenie zastaralej infraštruktúry.

Piešťanským atlétom sa dlhodobo darí napriek tomu, že nemajú adekvátne podmienky na tréningovú prípravu. Mesto úspešne reprezentujú mladí športovci z TJ Družba Piešťany, ktorých vedie Annamária Halmová. Tá je spolu s Annou Matúšovou a Eduardom Kučkovským reprezentantkou Slovenska na veteránskych šampionátoch. Medailové umiestnenia získali na európskych aj svetových atletických hrách.

„V Piešťanoch si vytrvalostní bežci majú z čoho vyberať, ale podmienky na atletické športy sú nulové,“ povedal Eduard Kučkovský pre zpiešťan.sk.

Text a foto: Martin Palkovič