Začiatok školského roka v znamení princípu ROR

V stredu 2. septembra otvoria svoje brány aj všetky materské, základné a stredné školy v Piešťanoch. Budú sa riadiť prevádzkovými opatreniami, ktoré stanovilo ministerstvo školstva. Tie majú smerovať k dodržiavaniu princípu ROR – rúško, odstup, ruky.

Počas prvých dvoch týždňov budú v interiéroch škôl povinné rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre žiakov prvého stupňa základných škôl sú rúška odporúčané.

„Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej, základnej a strednej školy predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, znova ho predloží, pokiaľ dieťa preruší dochádzku v trvaní viac ako tri dni,“ informovala o novej povinnosti nariadenej ministerstvom školstva piešťanská radnica prostredníctvom svojej web stránky.

Pre školy bude platiť semafor odrážajúci aktuálnu epidemiologickú situáciu. Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagógov.

Školy musia zabezpečiť, aby bola pri vstupe do budovy dostupná dezinfekcia rúk. Ich povinnosťou je tiež vyčleniť miestnosť určenú na bezprostrednú izoláciu žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia Covid-19, prípadne iného prenosného ochorenia.

Zdroj: piestany.sk Foto: Martin Ričány