Z piešťanskej prírody zmizla tona odpadu. Vďaka dobrovoľníkom!

V sobotu 24. apríla 2021 sa takmer dvesto dobrovoľníkov pripojilo k výzve radnice a aktivistov z iniciatívy Clean Piešťany. Spoločnými silami vyzbierali z prírody 1 040 kg odpadkov.

Počas jedného popoludnia sa do čistenia vybraných lokalít zapojili občania všetkých vekových kategórií. Veľké zastúpenie na akcii mali aj rodiny s deťmi. Zdvihnúť pohodený odpad a pripojiť sa k zbieraniu odpadkov neváhali ani primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, viceprimátor Michal Bezák, generálny riaditeľ spoločnosti Slovenské liečebné kúpele a.s. Piešťany Andreas Schuster alebo poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Lucia Drábiková.

Vo vreciach dobrovoľníkov skončili nielen obaly z potravín, plastové fľaše či plechovky, ale aj kovový odpad, pneumatiky, matrace, odpad zo skla. Z lokality Malá vrbina bola dokonca na zberný dvor privezená aj stará práčka.

„Je to skvelá ukážka, ako sa môžeme starať o naše životné prostredie. Strávili sme v našej prírode krásne popoludnie a spojili sme príjemné s užitočným. Pevne verím, že sa toto podujatie, s tak veľkým záujmom, v Piešťanoch udomácni,“ dodal primátor mesta Peter Jančovič.

Veľké poďakovanie patrí predovšetkým všetkým zúčastneným, ktorým nie je znečisťovanie prírody ľahostajné. Vďaka patrí aj aktivistom z Clean Piešťany, zamestnancom mestského úradu a  zamestnancom Ensana Hotels, ktorí sa do koordinácie podujatia a zbierania odpadu zapojili. Za odvoz vyzbieraného odpadu ďakujeme Službám mesta Piešťany a za spoluorganizáciu OZ Sĺňava a Olympijskému klubu Piešťany. Za sponzorský dar, kupón na kávičku, ďakujeme Pražiarni kávy Classic coffee.

Text: Tlačová správa – Mesto Piešťany Foto: Martin Ričány Zdroj: piestany.sk