Z mestského úradu odišlo 15 ľudí, má to ušetriť 250-tisíc eur

Vedenie samosprávy zrušilo aj pracovné miesta zamestnancov, ktorí po zmene organizačnej štruktúry odmietli prijať ponúknuté pozície. Bola medzi nimi aj vedúca ekonomického odboru, ktorý je kľúčový na prípravu mestského rozpočtu.

Lucia Duračková svoje rozhodnutie odísť vysvetlila v liste adresovanom mestským poslancom. Jednou z hlavných príčin bolo podľa nej prepustenie kolegyne, pracujúcej na pozícii referent – rozpočtár: „K tomuto, podľa môjho názoru, nekoncepčnému rozhodnutiu pristúpilo vedenie mesta Piešťany navyše vo veľmi nevhodnom období, kedy sa malo už naplno pracovať na tvorbe rozpočtu, ako najdôležitejšieho dokumentu mesta.“

Poslanci by o ňom mali hlasovať ešte tento rok, inak nastane rozpočtové provizórium. Novovytvorené oddelenie finančných služieb aktuálne vedie prednostka Dáša Reháková. Mesto už vyhlásilo výberové konanie na túto pozíciu. Úspešný uchádzač musí mať vysokoškolské vzdelanie a päťročnú prax v riadení.

Podľa informácií od hovorkyne radnice Evy Bereczovej primátor Miloš Tamajka k 1. septembru zrušil 12 pozícií, z toho dve boli dovtedy neobsadené. „Ďalších päť pracovných miest bolo zrušených po tom, čo niektorí zamestnanci odmietli prijať ponúknuté referentské miesta.“

Nikto zo zamestnancov nedostal výpoveď k 1. septembru a časť z nich ju nemala v ruke ani včera. Vznikla prekážka na strane zamestnávateľa, počas ktorej musia pracovníci dostávať mzdu. Ak sa nepodarí doručiť im výpovede v priebehu dnešného dňa, výpovedná lehota im nezačne plynúť ani od 1. októbra. Pre mestský úrad sú to náklady navyše.

Napriek tomu jeho vedenie predpokladá, že zmenou organizačnej štruktúry ušetrí v tomto volebnom období približne 250-tisíc eur. „Úsporu spresníme potom, ako splníme všetky náležitosti voči odchádzajúcim zamestnancom,“ uviedla hovorkyňa.

Okrem tohto treba obsadiť aj ďalšie vedúce pozície. Počet zamestnancov mestského úradu sa preto môže ešte zvýšiť. Výberové konania budú podľa Evy Bereczovej vyhlásené v najbližších dňoch. Všetky oddelenia majú aktuálne dočasných vedúcich.

Text a foto: Martin Palkovič