Z Elektrárne Piešťany sa stáva centrum tvorivej energie a umenia

Noc výskumníkov bolo prvým z podujatí, ktoré sa uskutočnia v znovuotvorenom priestore Elektrárne Piešťany. Elektrárňa bude školám ponúkať zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a zároveň sa stane komunitným miestom, v ktorom sa bude prezentovať divadelné, výtvarné a hudobné umenie.

„Z Elektrárne Piešťany chceme vytvoriť jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Študenti a návštevníci tu spoznajú významných slovenských vedcov a ich vynálezy. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií im zábavnou formou priblížime fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov predstavíme prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia,“ uviedla programová riaditeľka Elektrárne Blanka Berkyová (na snímke).

Programová štruktúra v Elektrárni Piešťany má dva základné piliere – vzdelávanie a umenie. Vzdelávanie pozostáva z podprogramov – Popularizácia vedy pre školy, ktorá bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom interaktívnych výstav, spojených s rôznymi  workshopmi, kvízmi a súťažami. A popularizácia vedy pre širokú laickú aj odbornú verejnosť.

Od januára 2017 sú pripravené viaceré výstavy, ako napríklad interaktívna výstava Trvalé bydlisko zem, ktorá okrem iného prevedie návštevníkov svetom rôznych možností recyklovania odpadov. Výstava Kvapaliny netradične, hra-veda-umenie-príroda je zameraná na trvalo udržateľný život na Zemi. V doplnkovom vzdelávacom programe nebudú chýbať výstavy fotografií zo sveta vedy a techniky.

Vedeckým nadšencom sú určené dva formáty – Vedecká kaviareň a Vedecký brloh. Návštevníci týchto interaktívnych stretnutí sa dozvedia viac o elektrine v ľudskom tele, či to, že mozog je najväčší super počítač na svete. Budú môcť nazrieť aj do ríše hmyzu a zvierat, vesmíru a tajov ľudskej DNA.

Aktivity sú pripravené nielen pre študentov stredných škôl, ale aj pre deti materských a základných škôl, ktorým vedu priblíži séria výchovno – vzdelávacích divadelných predstavení.

V oblasti umenia si prídu na svoje vyznávači jazzu. Pripravuje sa koncert Petra Lipu, krst nového CD Sisy Michalidesovej či Eugena Vizváryho Part II.  V programe nechýbajú ani literárne večery, výstavy z oblasti angažovaného umenia a svetelného dizajnu.

Rozvíjanie vzdelávacích aktivít v Elektrárni Piešťany dlhodobo podporuje Nadácia ZSE, ktorá v rámci partnerstva poskytuje bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, ako aj grant vo výške 90 000 eur.

„Program Nadácie ZSE sa zameriava na hlavné témy, ktoré naša spoločnosť dlhodobo podporuje – vzdelávanie, inovácie a rozvoj komunít. Vychádza z princípu, že podporu dobrých vecí vnímame ako investíciu a očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť v podobe reálnych zmien v školstve, lokálnych komunitách či spoločnosti, “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácie ZSE.

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa po rekonštrukcii v jeseni roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.

Text: Tlačová správa Foto: MP