Výstava 2×2 predstaví súčasnú maľbu

Klub ŽiWell sa od 31. júla stane hostiteľom výstavy s názvom 2×2, ktorej prvú časť si budú môcť návštevníci komunitného centra pozrieť do 22. septembra. Výstava prezentuje práce študentiek pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v zložení – Kristína Bartošeková, Viktoria Mart, Veronika Sieklová a Andrea Snováková. Ich maľby vznikli v ateliéri Plošných médií pod vedením doc. Mgr. Art. Márie Balážovej v roku 2016.

Pri práci s postmodernou v duchu štúdia maľby sa pod rukami šikovných študentiek zrodil naozaj kreatívny posun tohto média rôznymi smermi. Dimenzie rozšírenia vypomáhaním si digitálnymi médiami a následným prenosom motívu na plátno môžeme vidieť v sérii štyroch obrazov od Kristíny Bartošekovej, ktoré na seba navzájom formálne nadväzujú.

Spojenie detailu maľby apropriovaného diela Raumstrunk Nr. 1 od Zdeňka Sýkory a posunutých elektronických QR kódov v diele Kód od Andrey Snovákovej vyúsťuje do nového vizuálneho celku.

Viktoria Mart zase analyticky skúma pomocou maľby a jej výrazových prostriedkov základné temperamenty človeka prostredníctvom tvarov a farieb prislúchajúcim k psychike daných ľudských pováh.

Veronika Sieklová prácou s akrylovou fixou vytvára na plátne neusporiadané prechody skúmaním plynutia času v duchu lyrickej abstrakcie, čím dáva najavo, že veci v živote sa nedejú usporiadane a nie všetko má svoj poriadok. Lyrická abstrakcia postráda symetriu a geometriu, zatiaľ čo geometrická abstrakcia dominujúca v obrazoch ostatných dievčat sa vyznačuje poriadkom geometrických tvarov, ich kombinatorických vzťahov, presnosťou, precíznosťou, hrou a jasnou koncepciou.

Bohaté spektrum výrazových prostriedkov maľby a umeleckých prístupov študentiek tak vyústilo do tvorivých a inovátorsky poňatých sérii obrazov, v ktorých sa každá z autoriek venuje výskumu maľby ako výtvarného média, a to každá svojím osobitým spôsobom.

Cieľom výstavy 2×2 je ukážka a prezentácia diel mladých talentovaných študentiek Trnavskej univerzity v odbore pedagogika výtvarného umenia, ktoré vyrastajú pod dohľadom kvalitne obsadených pedagógov, cenených umelcov na súčasnej slovenskej a českej umeleckej scéne.

Výstava tiež približuje chápanie súčasnej maľby ako plošného média, ktorá môže svojim konceptom rozhýbať myseľ človeka do hlbších sfér kreatívnym spôsobom, pričom samotné “umenie“ spočíva v prenesení tohto konceptu na dvojrozmerné plátno konkrétnym výtvarným prejavom.

Dievčatá koncom mesiaca september vystriedajú ich kolegyne, ktoré predstavia svoje práce v pokračovaní výstavy 2×2 – pt. 2.

Text: Tlačová správa/Linda Blahová, kurátorka

vystava 2x2 plagat