Vyšla kniha o histórii piešťanského letiska

Nová publikácia Balneologického múzea Civilné letisko Piešťany sa venuje dejinám ale i nedávnej minulosti letiska dotýkajúcej sa aj jeho súčasnosti. Jej autorom je dlhoročný zamestnanec letiska Marián Koricina. Text publikácie rovnocenne dopĺňa množstvo obrazového materiálu – fotografií, reprodukcií archívnych dokumentov, reklamných a propagačných materiálov, plánov (dohromady 262 čiernobielych a 214 farebných obrázkov).

V úvodných častiach sú základné údaje o letisku v Piešťanoch a fakty z dejín letectva vo vzťahu k udalostiam spojeným s letectvom, ktoré sa konali či udiali priamo v Piešťanoch.

Potom nasledujú pasáže venované väčšiemu rozvoju letectva, ktorý je spojený na Slovensku, ale i v Piešťanoch, s obdobím prvej Československej republiky. V Piešťanoch je spojený so zriaďovaním civilnej leteckej dopravy medzi Prahou a Bratislavou. Mimoriadne významný pre Piešťany bol presun leteckého pluku č. 3 z Nitry do Piešťan postupne v rokoch 1926 až 1928. I keď je kniha venovaná civilnému letisku ako prvé vzniklo vojenské letisko v Piešťanoch. Bolo veľmi dôležité pre rozvoj letectva a civilnej leteckej dopravy v Piešťanoch, pre ktorý mala veľký význam taktiež návštevnosť kúpeľov klientelou zo zahraničia.

Lietadlo Douglas DC-2 Československej leteckej spoločnosti

 

 

Od roku 1933 sa v Piešťanoch etabluje civilná letecká preprava osôb. V polovici a druhej polovici 30. rokov 20. storočia sa konajú prvé letecké dni na letisku Piešťany. Do tohto obdobia spadá aj rozvoj civilnej leteckej dopravy. V texte publikácie je ďalej zhodnotená situácia na letisku Piešťany po skončení 2. svetovej vojny a postupnom obnovovaní civilnej leteckej dopravy.

V ďalšej časti je zachytená história civilného letiska v Piešťanoch v druhej polovici 20. storočia. Autor poskytuje aj množstvo cenných informácií o ľuďoch, ktorí pracovali na letisku v rôznych pracovných pozíciách, o postupnom budovaní a modernizovaní vybavenia letiska a jeho technického vybavenia. Množstvo informácií je o typoch lietadiel, ktoré zabezpečovali dopravu na leteckých linkách či pristáli v Piešťanoch, o počtoch cestujúcich a významných či menej významných udalostiach a živote na piešťanskom civilnom letisku i organizačných zmenách v rámci vývoja civilnej leteckej dopravy v Československu. V poslednom desaťročí pred Novembrom´89 sa infraštruktúra letiska opäť modernizovala (nový svetelný systém, prístavba hangáru, výstavba inžinierskych sietí).

Autor knihy Marián Koricina.

 

 

Po Nežnej revolúcii sa postupne menili politické, spoločenské, ekonomické i štátoprávne podmienky a okolnosti. Tieto zmeny, ktoré sa prirodzene dotkli aj civilného a pochopiteľne aj vojenského letiska v Piešťanoch sú podrobne zachytené v predkladanej publikácii. V roku 2001 sa aj civilného letiska a jeho fungovania dotklo zrušenie vojenskej leteckej základne v Piešťanoch. V roku 2003 sa letiská transformovali na akciové spoločnosti.

V dôsledku celosvetovej krízy v rokoch 2008 a 2009, poklesom prepravených cestujúcich a neinvestovania sa systémy letiskovej štruktúry dostali na hranicu životnosti. Finančné problémy pokračovali aj v ďalšom období. Uskutočňovali sa rokovania s cestovnými kanceláriami, hľadanie strategického investora a napriek tomu klesal počet cestujúcich.

utor podrobne zachytil aj hroziacu likvidáciu spoločnosti letisko Piešťany a. s., ktorú pripravilo vtedajšie predstavenstvo spoločnosti. V Piešťanoch to vzbudilo odpor, vznikla iniciatíva Za záchranu letiska Piešťany, Seniorský parlament Piešťany písal výzvy na zachovanie letiska, vznikla aj petičná akcia. Z kandidátov na predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa za záchranu letiska postavil terajší župan Jozef Viskupič, pre ktorého bola záchrana letiska dôležitou prioritou. Treba povedať, že jeho úsilie prinášalo výsledky a v roku 2019 vzrástol počet cestujúcich, boli dohodnuté aj nové charterové lety do Egypta, Turecka a Izraela. Priaznivý vývoj žiaľ mimoriadne skomplikovala pandémia Covid-19.

Publikácia je komplexné dielo, v ktorom autor zhromaždil množstvo mimoriadne zaujímavých a unikátnych údajov a informácií. Informácie ako aj rôzne obrazové materiály získal v dlhom časovom období, mnohé veci pozná zo svojho pôsobenia na letisku, mnohé získal od pamätníkov (mnohí z nich dnes už nežijú) a taktiež z dokumentov, ktoré sa do dnešných čias už nezachovali. Publikácia je veľmi významná pre dejiny civilného letectva na Slovensku a tiež pre históriu Piešťan. Spolu s reprezentačnou publikáciou Letka 13 od Stana Bursu (vydaná v roku 2020) obsahujú nesmierne množstvo textových i obrazových informácií a veríme, že si aj kniha o civilnom letisku nájde čitateľov medzi záujemcami o históriu ale i súčasnosť leteckej dopravy v Piešťanoch.

Publikáciu si môžete kúpiť alebo objednať v Balneologickom múzeu Imricha Wintera.

Text: Vladimír Krupa