Piešťanské letisko má nové hasičské auto

Letisko Piešťany v rámci skvalitňovania svojich služieb a zvyšovania bezpečnosti kúpilo nové hasičské auto. Na nákup moderného vozidla za vyše 174-tisíc eur bez DPH prispelo dotáciou Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Na jeho odovzdaní do užívania sa dňa 26. októbra 2022 zúčastnila štátna tajomníčka Katarína Bruncková.

„Popri komforte cestujúcich a investíciách do nehnuteľností myslíme aj na zvyšovaní bezpečnosti celého letiska. O požiarnu ochranu sa dlhé roky staralo hasičské vozidlo, ktoré na letisku slúžilo vyše 20 rokov. Prišiel čas na jeho výmenu za oveľa modernejšie auto. Ide o štvornápravové vozidlo značky MAN v typicky červenej farbe,“ povedal výkonný riaditeľ Letiska Piešťany Bohumil Klečák.

„Veľmi ma teší, že sa darí napĺňať finančný plán na ozdravenie letiska, na čom sa ako jeden z akcionárov aktívne podieľame. Tento rok sme z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy poskytli dotáciu na kúpu nového hasičského vozidla. Spolupracujeme aj na prezentácií Trnavského kraja v zahraničí s cieľom pritiahnuť nielen kúpeľných turistov do Piešťan,“ povedala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR Katarína Bruncková.

Letisko Piešťany má za sebou tretiu a doteraz najúspešnejšiu letnú charterovú sezónu, počas ktorej využilo služby letiska vyše 13-tisíc dovolenkárov. V tomto roku bola v zmodernizovanej príletovej hale nainštalovaná klimatizácia, pribudol aj pútavý branding krajskej organizácie cestovného ruchu.

Letisková spoločnosť v auguste podpísala dve zmluvy na nájom plôch, kde sa servisujú lietadlá. V októbri sa jej zástupcovia dohodli s investorom, ktorý na letisku postaví hangáre a obslužné budovy v hodnote niekoľkých miliónov eur.

Akcionármi Letiska Piešťany, a. s., sú Trnavský samosprávny kraj, Mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Text a foto: Tlačová správa TTSK