Výrub stromov v parku dočasne zastavili

Primátor vydal príkaz na pozastavenie výrubu všetkých stromov na mestských pozemkoch. Vzťahuje sa aj na výruby, ktoré už boli povolené. Miloš Tamajka chce overiť ich opodstatnenosť.

„Park je zo sadovníckeho hľadiska v havarijnom stave,“ myslí si spoluautorka projektu na jeho obnovu Eva Teplická. Spolu s ďalšími absolventkami Fakulty záhradnej a krajinnej architektúry Mendelovej univerzity v Brne vyhrala súťaž vypísanú radnicou v roku 2012. Podľa ich víťazného návrhu začali mestský park postupne upravovať. S tým boli spojené aj nedávne výruby stromov.

„V priebehu rokov tu absentovala kontinuálna starostlivosť. Do parku sa nezasahovalo niekoľko desaťročí. Dôkazom toho je množstvo spadnutých stromov pri každej väčšej víchrici,“ pokračuje Eva Teplická.

O pozastavení všetkých výrubov informoval mestský úrad v piatok na svojej web stránke. „Nedovolím, aby sa v Piešťanoch rúbali stromy len preto, že sa niekomu nepáčia alebo nevyhovujú nejakej koncepcii. Zvlášť nie v parku, ktorý je absolútne unikátny. Na projekt obnovy parku sa ako primátor detailne pozriem. Dovtedy v ňom nikto rúbať nebude,“ uviedol primátor Miloš Tamajka.

Zatiaľ bolo podľa neho vydané iba rozhodnutie o využití územia, na základe ktorého začali prebiehať sadové úpravy. Medzi ne patrí aj výrub troch stoviek stromov. A to z dôvodov zlého zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti alebo nového kompozičného usporiadania. Práve túto poslednú príčinu primátor odmietol akceptovať.

„Projekt obnovy parku pristupuje k riešeniu komplexne, zohľadňuje vyššie uvedené skutočnosti a zachováva v maximalnej možnej miere všetky hodnotné stávajúce dreviny. K odstráneniu sú navrhované stromy v zlom zdravotnom stave a z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti. V mizivej miere z dôvodu nového kompozičného usporiadania,“ vysvetľuje Eva Teplická.

V mestskom parku by podľa jej slov mali byť rovnomerne zastúpené všetky vekové štádia stromov, v Piešťanoch však chýba mladá generácia, ktorá bude v budúcnosti tvoriť drevinnú kostru parku.

Primátor si okrem podkladov k tomuto projektu vyžiadal aj všetky kladné rozhodnutia o výruboch stromov na mestských pozemkoch, ktoré v minulosti referát životného prostredia odobril a ešte sa nestihli zrealizovať. Ku všetkým bude žiadať odborné stanovisko a detailné dôvody rozhodnutí. Podpíše len výrub tých stromov, ktoré môžu ohroziť životy a zdravie obyvateľov.

O stanovisko sme požiadali aj poslankyňu mestského zastupiteľstva Evu Wernerovú, ktorá je odborníčkou na krajinnú architektúru. DOPLNENÉ (12. januára o 9.00 h): Poslala ho vo forme blogu.

Na tejto adrese nájdete nájdete PDF súbor Inventarizácia zelene – mestský park Piešťany a tu je metodológia inventarizácie drevín.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič