Vtáčí ostrov: Hniezd je menej, našli v nich injekčné striekačky

Za posledný rok ubudlo na Vtáčom ostrove uprostred vodnej nádrže Sĺňava až 40 % hniezdiacich operencov.

Na necelých troch hektároch umelo vytvoreného ostrova, ktorý má oficiálny názov Čajka, každoročne zahniezdi niekoľko vzácnych druhov. Vlani ich však ubudlo. Ornitológa Ericha Kubicu prokurátor v súvislosti s prevádzkou v Ratnovskej zátoke požiadal o informácie k stavu vtáčej populácie.

„Nakoľko tam každý rok počítame hniezdiace vtáky, zistili sme obrovský úbytok u chavkoša nočného, rybára riečneho, čajky čiernohlavej a čajky bielohlavej. Škoda na týchto druhoch bola vyčíslená na 80-tisíc eur,“ vysvetľuje Erich Kubica, ktorý pôsobí ako strážca prírody Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Vtáčí ostrov pravidelne navštevuje už celé dekády.

Kolónia troch druhov hniezdiacich čajok na ostrove. Foto: E. Kubica

Sčítane vzácnych druhov robia spolu s kolegom Štefanom Šiškom každý rok, vždy presne na jeden kus. Vlani vďaka tomu zistili, že hniezdiacich vtákov je o 40 % menej, pričom dovtedy boli kolónie vzácnych druhov stabilné. Operence zrejme uprednostnili iné lokality.

„Predpokladám, že ak ich nebude nič rušiť, do dvoch troch rokov sa môžu vrátiť,“ pripustil ornitológ s tým, že viaceré sa zrejme presťahovali ku štrkoviskám pri Dubnici nad Váhom.

Ericha Kubicu však znepokojuje aj veľký počet injekčných striekačiek, ktoré na Vtáčom ostrove v posledom čase nachádza. Nejde podľa neho o naplaveniny, pretože videl ako čajky nosia striekačky v zobákoch do svojich hniezd. Takýto materiál je pre ne vďaka svojej farebnosti lákavý.

„Aj preto nikomu neodporúčam vstúpiť na ostrov,“ uzatvára ornitológ a dodáva, že je to zakázané, ale kvôli injekčným striekačkám zároveň veľmi nebezpečné.

Mláďatá čajok bielohlavých červenonohých. Foto: E. Kubica

Chavkoše nočné, hniezdiace na ostrove Čajka, veľmi citlivé na hluk. Foto: E. Kubica

Text: Martin Palkovič Foto: Erich Kubica