Pozor na medveďa pri Nitrianskej Blatnici

Pri výletoch do okolitých lesov treba zvýšiť pozornosť. Je lepšie nepohybovať sa v prírode samostatne, ale v malých skupinkách a správať sa primerane hlasno (rozprávať sa, pospevovať si).

Na výskyt medveďa vo svojom katastri upozornila v auguste minulého roka obec Banka. Teraz túto šelmu údajne videli aj pri Nitrianskej Blatnici. Pri výletoch do prírody je preto potrebná opatrnosť.

„Dňa 16. 07. 2022 popoludní bol videný medveď hnedý v lokalite Slopy,“ uvádza obec Nitrianska Blatnica na svojej web stránke: „Týmto vyzývame občanov a turistov na zvýšenú pozornosť pri pohybe v lese, predovšetkým na turistickej trase k Rotunde sv. Juraja.“

Prítomnosť medveďa hnedého v širšom okolí Piešťan potvrdila v apríli 2021 fotopasca umiestnená v lesoch nad Hornými Otrokovcami. Stopy v snehu hlásili aj z Hrádockej doliny.

Pred pár rokmi sa vyskytlo viacero hlásení o prítomnosti medveďa hnedého v regióne Malých Karpát a Záhoria. Odborníci z Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty pri tejto príležitosti upozornili, že ja ťažké zhodnotiť, koľko jedincov sa na danom území pohybuje. Medveď je totiž schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov.

Ľuďom, ktorí sa pohybujú v lesoch, odporúčajú dodržiavať niekoľko zásad: „Väčšina konfliktných situácií nastáva vtedy, keď sa človek dostane do bezprostrednej blízkosti medveďa – vtedy medveď reaguje útočne v dôsledku pocitu vlastného ohrozenia. Je preto dôležité bezdôvodne nevchádzať do neprehľadného terénu (húštiny a pod.), ani do takýchto miest umožňovať pohyb psov.“

Ďalším odporúčaním je primerane hlasné správanie (napr. viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, pospevovať si a pod.), aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka.

Tieto zásady je vhodné dodržiavať aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety.

Text: Martin Palkovič

Ilustračná fotografia / Credit / Photo by anthony renovato on Unsplash